Programa escolar "Sssplau, Escoles + Sostenibles"

L’educació ambiental a l’escola provoca aprenentatges perquè l’alumnat sigui conscient, actuï i participi en la millora de la gestió sostenible del seu entornidentificant, en aquest cas a l’escola, espais problemàtics amb alts índexs de soroll dins del centre: menjadors, patis, sales polivalents, gimnàs… on cal prendre mesures i actuar.

 

Objectius

- Realitzar accions de millora en la qualitat i quantitat del soroll, minimitzant la contaminació acústica del centre i del seu entorn proper. 

- Crear xarxa d’intercanvi d’experiències educatives interessats per aquesta temàtica i compartir coneixement. 

- Disposar de dades del grau de contaminació acústica en diferents espais del centre i utilitzar-les com a recurs didàctic, per a desenvolupar processos d’aprenentatge. 

- Relacionar les accions de millora de la qualitat acústica que es porten a terme en els centres educatius i a la ciutat.

Enllaços relacionats: