Memorial de l'Aigua

L’Ajuntament de Barcelona defensa que l’aigua és un dret humà, un servei essencial i un bé comú. La recuperació de la memòria històrica de l’aigua és posar en valor el seu patrimoni, l’evolució de l’abastament, el sanejament i tot el cicle de l’aigua al llarg dels segles a Barcelona.

En aquest context de donar a l’aigua l’espai i la visibilitat que li correspon, l’Ajuntament de Barcelona presenta el Memorial de l’Aigua 2018-2019, un programa al voltant de l’aigua en col·laboració amb diverses entitats i equipaments que proposa una programació d’activitats entorn de l’aigua com a bé públic, universal i escàs que cal valorar, mantenir i conservar entre tothom. El Comissionat del Memorial de l’Aigua és Joan Gaya, enginyer industrial i reconegut expert en la gestió de l’aigua.

El Memorial de l’Aigua s’estructura en quatre eixos principals que responen a la realitat històrica de l’aigua a Barcelona on es recupera el coneixement i les experiències d’altres maneres de gestionar l’aigua de Barcelona com són: el Rec Comtal, l’abastament per mines d’aigua amb la gestió col·lectiva, la xarxa de clavegueram i infraestructures com l’aqüeducte alt de Montcada.

Així, dins del Memorial s’inclouen, entre d’altres, rutes pel clavegueram i els dipòsits pluvials de la ciutat, itineraris que recorren mines, fonts i brolladors, i visites a indrets de referència de l’aigua a Barcelona com ara el Rec comtal, de la mà del Museu d’Història de Barcelona, la Fàbrica del Sol o el mapa Barcelona + Sostenible i entitats relacionades amb la memòria històrica dels barris, entre d’altres.

A banda de descobrir el patrimoni històric de l’aigua de la ciutat, el Memorial reflexionarà també sobre la importància de l’aigua com a bé comú a través de xerrades, trobades i seminaris on s’abordaran les experiències de municipalització de l’aigua que s’han dut a terme a altres ciutats. En aquest sentit, cal recordar que el Consell Plenari Municipal de novembre de 2016 va aprovar que Barcelona recuperés aquest tipus de gestió pública, tal com fan d’altres ajuntaments de Catalunya i Europa.

Amb tot, el Memorial de l’Aigua obre un espai d’experiències i reflexió compartides en un context de canvi climàtic, una realitat palpable ja en el nostre dia a dia que ens situa davant del repte de sumar esforços per esdevenir més resilients i autosuficients.