Tràmits i Cens d'Activitats

AVÍS: Des del mes d’octubre l’Ajuntament ha començat a notificar electrònicament a totes les persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals de subjectes obligats a relacionar-se amb l’Ajuntament electrònicament. Per a les persones físiques és opcional. Conegueu més detalls sobre la notificació electrònica en aquest enllaç.

 

En aquest apartat trobareu tots els tràmits associats a la implantació de noves activitats així com els tràmits relacionats amb els expedients d’activitats ja existents que l'Ajuntament posa al vostre abast al Portal de Tràmits, així com la consulta del cens d'allotjaments turístics i el cens de reserva.

Tràmits d'Activitats

En aquest apartat trobareu tots els tràmits associats a la implantació de noves activitats així com els tràmits relacionats amb els expedients d’activitats ja existents.

Cens d'Activitats

Podeu consultar el cens d'activitats d'allotjaments turístics amb llicència municipal així com el cens de reserva, i el Manual Operatiu.