Oficina 22@

PUNT D'INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I
TRÀMITS EMPRESARIALS I URBANÍSTICS

22@, més inclusiu i sostenible

L’any 2000, es va aprovar el Pla 22@ que establia les directrius perquè 200 hectàrees de sòl industrial al districte de Sant Martí es transformessin en un pol d’activitat econòmica integrat en barris amb una mixtura d’usos equilibrada.

Després de més de 15 anys de desenvolupament, es van evidenciar la necessitat de donar resposta als nous reptes urbans, socials i econòmics. Així, el 2017 l’Ajuntament va iniciar una reflexió participada amb el conjunt d’agents del territori amb l’objectiu de traçar el full de ruta compartit que pogués guiar la transformació futura del Poblenou. Al procés Repensem 22@ han participar més de 1.000 persones de diferents entitats i sectors.

Fruït d’aquesta reflexió, se signava el 2018 el document del pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible” amb agents de la quadruple hèlix: ciutadania, sector econòmic, universitats i administracions públiques. Un any més tard, aquell acord va permetre desenvolupar el document de criteris que va establir les bases de la MpPGM per un 22@ més inclusiu i sostenible.

En data 31 de maig del 2022, la Subcomissió d’Urbanisme per a la ciutat de Barcelona ha aprovat definitivament aquesta MpPGM amb la proposta urbanística per l’àmbit 22@. Aquesta proposta, desenvolupam una estratègia de Regeneració Urbana, que té per objectiu consolidar els teixits i els usos existents, amb gran valor social, identitari i empresarial, però també la transformació d’alguns àmbits per a aconseguir una ciutat mixta i de qualitat ambiental.

Principis de la proposta inclusiva i sostenible:

  • Culminar el procés de desenvolupament Impulsar el 40% del sòl 22@ pendent de desenvolupament
  • Millorar l’estructura urbana de l’àmbit del 22@ Equilibrant els usos per aconseguir un teixit de ciutat mixta i un model urbà amb un espai públic de qualitat ambiental
  • Donar resposta al context actual Mitigar l’impacte de l’emergència climàtica, generar nou sostre per habitatge assequible i garantir la diversitat d’activitats econòmiques

Els objectius

Construir una ciutat mixta

Conservació de teixits

Reestructurar el barri

Promoure activitats econòmiques emergents

Millora de la qualitat ambiental

Agilització de la transformació

Servei de Finestreta Única 22@

Punt de referència per a empreses i particulars en relació amb les gestions empresarials i urbanístiques al districte 22@.


Porta-m'hi


El document de la proposta va ser aprovat inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, el passat 30 de setembre.

El període d’al·legacions va restar obert fins el 7 de desembre. Finalitzat aquest període, caldrà resoldre-les per tal de poder encarar l’aprovació provisional.

Un cop resoltes les al·legacions, el document amb la proposta resultant va ser aprovat provisionalment per part del Plenari del Consell Municipal el passat 25 de febrer del 2022, donant pas al darrer estadi de l’aprovació del nou pla.

Amb l’aprovació definitiva per part de la Subcomissió d’Urbanisme per a la ciutat de Barcelona el 31 de maig del 2022, el document de la proposta esdevé plenament vigent i s’inicia el procés de transformació i impuls definitiu d’aquest gran àmbit de la ciutat.

El procés participatiu: Repensem el 22@

Després de 17 anys de l'aprovació del planejament del 22@ al barri del Poblenou, l’Ajuntament va decidir endegar el procés de participació ciutadana que permetés repensar conjuntament l’estratègia davant dels reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i el 22@.

L’objectiu del procés era plasmar la proposta estratègica per a establir les mesures per a la Modificació del Pla General Metropolità, l’impuls de l’activitat econòmica i l’impuls de programes i serveis municipals a desenvolupar en els espais de titularitat pública.

La Comissió Ampliada del 22@, integrada pels agents veïnals, socials i econòmics del territori, és l’òrgan que fa el seguiment del procés i els seus resultats.

Més informació i convocatòries a Decidim Barcelona