Coproducció i aprenentatge dinàmic

L’Economia Social i Solidària, la fa la societat, no l’Administració. Aquesta vol i pot tenir un paper d’estímul, facilitació i acompanyament, però no n'és ni de bon tros l’únic actor.

Aquest esperit de construcció conjunta impregna totes les propostes del Pla d’Impuls, però també explica la dinàmica de treball participat que hi ha tant en el naixement, com en la implementació i el seguiment del Pla.

La voluntat de l’Ajuntament és coproduir les polítiques públiques d’Economia Social i Solidàriaa amb Economia Social i Solidària, amb confiança mútua i igualtat, exercint cadascun -Ajuntament i sector- cada un el rol que li pertoca, i respectant les formes de funcionament i els ritmes de l’Economia Social i Solidària.

Hi haurà, doncs, una participació activa de l’àmbit en la coproducció de polítiques públiques, així com una visió dinàmica d’aprenentatge constant a partir de la qual s’adapten les actuacions i la seva evolució.

Espai participat

L’Àmbit Participat de l’Economia Social i Solidària de Barcelona és l’espai de treball conjunt entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dels diferents sectors per impulsar i reforçar l’Economia Social i Solidària a la ciutat.

Funcions:

  • Impulsar, compartir i contrastar eines i estudis de diagnòstic perquè esdevinguin referents de treball compartits.
  • Contrastar les polítiques públiques proposades per impulsar i reforçar l’Economia Social i Solidària a la ciutat.
  • Impulsar i acollir grups de treball sobre temes concrets com a espais de coproducció al voltant de projectes i objectius específics.

En l’Àmbit Participat, hi prenen part el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, la Direcció d’Altres Economies de Barcelona Activa, dues persones de cada entitat representativa que en formen part (2n i 3r nivells) i persones amb trajectòria d’àmbits no articulats.

Grup motor 

És l’òrgan executiu de l’espai participat que vetlla pel bon funcionament de les trobades generals i fa el seguiment dels grups de treball.

En el grup motor hi trobem representants del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum; membres d’entitats representatives de l’àmbit; representants d’economies no articulades (col·laboratives i sociocomunitàries) i persones amb trajectòria i reconeixement en economia social i solidària.

Grups de treball

Són grups de durada determinada que tenen per objecte desenvolupar temàtiques concretes. Els grups seran oberts i hi poden participar persones de qualsevol de les entitats de primer, segon o tercer nivell, així com persones a títol individual, si s'escau pel seu perfil i els objectius del grup.

Cada grup s’organitza la feina d’acord amb la proposta de funcionament inicial.

Grup de Treball de Comunicació

Hi participen persones de l’àmbit de la comunicació que treballen conjuntament en l’elaboració d’estratègies i eines de comunicació que permetin crear un relat comú del que és l’Economia Social i Solidària i d’aquesta manera, fer-la créixer.

Grup de Treball de Contractació Pública

En aquest grup de treball les diferents persones que en formen part participen en la construcció d’un model de contractació pública responsable, en què les empreses que treballin amb l’Administració com a proveïdores excel·leixin en responsabilitat social i ambiental.  

 

 

Àmbit participat de l'ESS