Acompanyament i formació

Un aspecte clau per al creixement i la consolidació de l’ESS es troba en l’àmbit formatiu. Es tracta d’oferir eines i recursos adequats a les necessitats canviants de les diferents iniciatives socioempresarials, sobretot per consolidar-les i crear-ne de noves. Cal facilitar eines i recursos per acompanyar de manera integral la creació de nous projectes, per millorar les capacitats de les persones que treballen en els projectes ja existents, i per incorporar en l’àmbit educatiu una visió més plural que faci presents els valors i pràctiques de l’ESS, sempre tenint en compte la perspectiva de gènere. 


Objectius: 

Aconseguir que Barcelona Activa esdevingui un recurs d’acompanyament i formació per a iniciatives d’ESS

Reforçar eines d’acompanyament i formació de l’àmbit

Construir línies d’ajut per a la creació d’ocupació i activitat socioempresarial i sociocomunitària

Contribuir a incorporar l’ESS als centres educatius (primària, secundària i universitat)

A qui es dirigeix: 

Persones promotores de projectes de gestió col·lectiva

Empreses i entitats d’ESS

Economies comunitàries i col·laboratives del procomú

Persones treballadores de l’Ajuntament i de Barcelona Activa

Ciutadania en general

Professionals de la formació i l’acompanyament

1Formar i acompanyar en gestió integral cooperativa per a les empreses i entitats de l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Dissenyar un programa de formació adreçat al desenvolupament i la consolidació de les iniciatives d’ESS ja existents
Fomentar la creació d’instruments d’avaluació interna per promoure la rendició de comptes i la mesura de l’impacte social, ambiental i de bon govern de les iniciatives d’ESS
Crear un servei d’assessorament i formació en eines per a la millora comunicativa i administrativa de les empreses i entitats d’ESS, prioritzant aquelles que siguin de programari lliure
Impulsar un programa d’acompanyament per a l’enfortiment de projectes socioempresarials
Dissenyar un programa de suport i acompanyament a projectes en crisi
Identificar els recursos d’acompanyament i formació propis de l’ESS i activar programes de suport i enfortiment
Dissenyar programes formatius específics per a iniciatives formades majoritàriament per dones
Accions Anys
Dissenyar un programa de formació adreçat al desenvolupament i la consolidació de les iniciatives d’ESS ja existents 2016
2017
Fomentar la creació d’instruments d’avaluació interna per promoure la rendició de comptes i la mesura de l’impacte social, ambiental i de bon govern de les iniciatives d’ESS 2016
2017
2018
Crear un servei d’assessorament i formació en eines per a la millora comunicativa i administrativa de les empreses i entitats d’ESS, prioritzant aquelles que siguin de programari lliure 2017
2018
2019
Impulsar un programa d’acompanyament per a l’enfortiment de projectes socioempresarials 2016
2017
2018
2019
Dissenyar un programa de suport i acompanyament a projectes en crisi 2017
2018
Identificar els recursos d’acompanyament i formació propis de l’ESS i activar programes de suport i enfortiment 2016
2017
2018
2019
Dissenyar programes formatius específics per a iniciatives formades majoritàriament per dones 2016
2017
2018
2019
2Emprendre actuacions per impulsar l'ocupació
Accions 2016 2017 2018 2019
Generar plans d’ocupació en àmbits relacionats amb el marc de treball de foment de l’ESS a la ciutat i amb les oportunitats de generació d’ocupació en aquest àmbit
Posar en marxa programes de suport a la contractació incorporant la visió de sostenibilitat futura dels llocs generats
Posar en marxa mesures de suport a la creació de projectes d’economia comunitària i economia de les cures
Connectar les necessitats dels veïns i veïnes dels districtes amb persones del mateix territori interessades a emprendre des de l’ESS
Fomentar l’ocupació en sectors estratègics de l’ESS
Dur a terme un cicle de xerrades sobre activació i funcionament d’economies comunitàries
Dissenyar mesures d’ocupació dirigides específicament a dones
Accions Anys
Generar plans d’ocupació en àmbits relacionats amb el marc de treball de foment de l’ESS a la ciutat i amb les oportunitats de generació d’ocupació en aquest àmbit 2016
2017
2018
2019
Posar en marxa programes de suport a la contractació incorporant la visió de sostenibilitat futura dels llocs generats 2017
2018
2019
Posar en marxa mesures de suport a la creació de projectes d’economia comunitària i economia de les cures 2016
2017
2018
2019
Connectar les necessitats dels veïns i veïnes dels districtes amb persones del mateix territori interessades a emprendre des de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Fomentar l’ocupació en sectors estratègics de l’ESS 2016
2017
2018
2019
Dur a terme un cicle de xerrades sobre activació i funcionament d’economies comunitàries 2016
2017
2018
2019
Dissenyar mesures d’ocupació dirigides específicament a dones 2016
2017
2018
2019
3Fer accions d’acompanyament i formació per impulsar nous projectes
Accions 2016 2017 2018 2019
Formar per a l’emprenedoria col·lectiva
Donar formació i tutoria a les persones que volen emprendre en clau social i cooperativa
Promoure les cooperatives de serveis de professionals autònoms
Promoure la transformació d’empreses mercantils en empreses d’ESS
Posar en marxa programes específics adreçats a projectes formats majoritàriament per dones
Dissenyar un programa d’ajut a la creació de noves iniciatives d’ESS
Revaloritzar les iniciatives d’economia de les cures: crear una línia específica de promoció i acompanyament d’iniciatives tant socioempresarials com sociocomunitàries d’economia de les cures
Promoure un punt d’assessorament i incubadora o programes d’acceleració
per a projectes d’ESS
Accions Anys
Formar per a l’emprenedoria col·lectiva 2016
2017
2018
2019
Donar formació i tutoria a les persones que volen emprendre en clau social i cooperativa 2016
2017
2018
2019
Promoure les cooperatives de serveis de professionals autònoms 2017
2018
2019
Promoure la transformació d’empreses mercantils en empreses d’ESS 2016
2017
2018
2019
Posar en marxa programes específics adreçats a projectes formats majoritàriament per dones 2016
2017
2018
2019
Dissenyar un programa d’ajut a la creació de noves iniciatives d’ESS 2017
2018
Revaloritzar les iniciatives d’economia de les cures: crear una línia específica de promoció i acompanyament d’iniciatives tant socioempresarials com sociocomunitàries d’economia de les cures 2017
Promoure un punt d’assessorament i incubadora o programes d’acceleració
per a projectes d’ESS
2016
2017
4Formar en ESS les persones treballadores de l’Ajuntament, de Barcelona Activa i altres
Accions 2016 2017 2018 2019
Facilitar els coneixements necessaris en ESS per poder dur a terme l’acompanyament i la formació previstes en les actuacions anteriors: compartir i estendre el coneixement de l’ESS mitjançant accions formatives generals o específiques sobre les ESS i sobre polítiques públiques concretes
Organitzar sessions d’aprofundiment per a formadors en ESS
Accions Anys
Facilitar els coneixements necessaris en ESS per poder dur a terme l’acompanyament i la formació previstes en les actuacions anteriors: compartir i estendre el coneixement de l’ESS mitjançant accions formatives generals o específiques sobre les ESS i sobre polítiques públiques concretes 2016
2017
2018
2019
Organitzar sessions d’aprofundiment per a formadors en ESS 2017
2018
5Fer accions per difondre l’ESS en centres educatius i universitats
Accions 2016 2017 2018 2019
Introduir els valors de l’ESS en l’educació primària oferint a les escoles una activitat lúdica associada, duta a terme per un/a monitor/a
Elaborar una unitat didàctica sobre l’ESS per a l’assignatura d’Economia i posar-la a disposició del professorat, i signar un conveni amb empreses i entitats barcelonines d’ESS perquè les classes d’educació secundària puguin visitar-les
Elaborar un manual adreçat al professorat sobre com crear una cooperativa escolar o d’alumnes, que permeti practicar els valors i principis cooperatius
Activar un programa pilot d’experiències pràctiques d’estudiants d’universitat en entitats d’ESS
Estudiar i explorar un model de foment de constitució de cooperatives entre alumnes universitaris i de secundària i batxillerat per gestionar serveis dins de la universitat i el centre educatiu
Formar a professorat d’ESO i batxillerat, cicles formatius i universitats
Accions Anys
Introduir els valors de l’ESS en l’educació primària oferint a les escoles una activitat lúdica associada, duta a terme per un/a monitor/a 2018
2019
Elaborar una unitat didàctica sobre l’ESS per a l’assignatura d’Economia i posar-la a disposició del professorat, i signar un conveni amb empreses i entitats barcelonines d’ESS perquè les classes d’educació secundària puguin visitar-les 2018
2019
Elaborar un manual adreçat al professorat sobre com crear una cooperativa escolar o d’alumnes, que permeti practicar els valors i principis cooperatius 2018
2019
Activar un programa pilot d’experiències pràctiques d’estudiants d’universitat en entitats d’ESS 2017
2018
Estudiar i explorar un model de foment de constitució de cooperatives entre alumnes universitaris i de secundària i batxillerat per gestionar serveis dins de la universitat i el centre educatiu 2018
2019
Formar a professorat d’ESO i batxillerat, cicles formatius i universitats 2018
2019