“El BiciHub vol transformar Barcelona en una ciutat més inclusiva, sostenible i ecològica”

Entrevista a Montse R. Faidella, Presidenta de BiciHub, sobre mobilitat, bicicletes i la construcció de la ciutat que volem.

..
17/10/2022 - 09:26 h - Mobilitat i transports Ajuntament de Barcelona

Entrevista a Montse R. Faidella, Presidenta de BiciHub, sobre mobilitat, bicicletes i la construcció de la ciutat que volem.

Com ha evolucionat l’ús de la bicicleta a Barcelona?

A nivell d’infraestructura s’està ampliant i millorant la xarxa de carrils. Encara hi ha molta feina a fer, però l’experiència com a usuària de la bici ha millorat.

L’impacte ambiental és un tema molt sentit a la ciutat. Des del Bicihub constatem que  hi ha més sensibilitat i conscienciació per part de la ciutadania, tot i que està clar que hi ha molt camí encara: s’ha de reduir l’ús de vehicle privat, incentivant models de mobilitat a impacte zero, com anar a peu, o més sostenibles, com la bicicleta o el transport públic. Tot això és fonamental a nivell mediambiental, per a millorar la qualitat de l’aire que respirem, però com defensem les entitats del Bicihub  també a nivell social. Perquè recuperar l’espai que abans estava destinat a la circulació i aparcaments dels vehicles privats ens permet destinar-lo a la gent, perquè hi passin coses, perquè es tornin a teixir vincles, perquè la canalla hi jugui i la gent es relacioni.

Per què són importants les bicicletes i com poden transformar el model de ciutat?

Les bicicletes són importants perquè és una modalitat de transport ideal per a les distancies curtes i mitjanes, dintre de la ciutat, així que permet prescindir del vehicle a motor. Tot això està en sintonia amb la lluita per la millora del clima encarat cap a una millora del clima en l’emergència climàtica, els gasos emergents i el CO₂. Anar en bicicleta suposa aportar des de cadascú en aquesta lluita, a través de la mobilitat sostenible per poder tenir una ciutat més saludable. La bicicleta no contamina ni a nivell ambiental ni a nivell acústic i té un baix impacte amb la seva producció i a nivell residus, per tant contribueix a un model de ciutats més habitables i més adaptes per la vida i les persones. Tanmateix és un model perfecte per a la intermodalitat, és a dir, perquè es combini amb altres mitjans de transport.

Com imagineu una ciutat més propera a la bicicleta?

Una ciutat molt més propera a la bicicleta és la que fa moltes més infraestructures segures perquè la gent s’atreveixi a circular per la ciutat. Una altra part seria tindre pàrquings segurs, perquè no hi hagi problemes de robatoris. És evident que la ciutat està pensada pel cotxe, s’ha de canviar aquesta mirada perquè realment, per dintre de Barcelona, és molt més ràpid i eficient el transport en bicicleta, caminar o el transport públic.

Quin paper jugaria aquí la ciclologística d’última milla?

La ciclologistica d’última milla pot tenir un paper clau en articular una lògica de transport i distribució de de mercaderies més responsable amb l’entorn, amb el territori i que no ocupa la via pública ni contamina com els vehicles privats i de combustió.

En aquest sentit, en el BiciHub a l’any passat, gràcies a les subvencions municipals Enfortim l’ESS, vam impulsar un projecte de ciclologística d’última milla: una Bicicargo comunitària que la ciutadania i les entitats poden fer servir després d’haver assistit a un curs de formació, que fem regularment per la gent del territori, sobretot d’aquí, del districte de Sant Martí. La Bicicargo també es pot fer servir sol·licitant el servei amb una persona conductora.

Doncs aquest és un model comunitari, de proximitat i d’aprofitament compartit de recursos que afavoreix l’amortització col·lectiva de vehicles, contribueix a reduir l’ús de vehicles privats i permet la posada en comú de pràctiques, maneres de fer i coneixements. De fet, per a desenvolupar aquest servei, hem teixit aliances amb diferents entitats de l’ESS i del districte, així que és un bon exemple d’intercooperació.

Des de l’any passat que va començar el servei, s’està notant un creixement important de la seva utilització per part d’entitats no només del districte. I gràcies a les formacions per aprendre a conduir la bicicargo, les entitats i el veïnat s’empodera i pot integrar aquesta nova eina en el seu dia a dia o en la seva activitat professional.

Més enllà de les infraestructures, què cal per fomentar aquest ús de la bicicleta?

Cal molta educació. Cal insistir a educar en la infància, perquè quan agafes aquests hàbits ja de petit, d’utilitzar la bicicleta i no el cotxe, de veure els beneficis, quan et fas adult ja ho tens integrat. També falta molta educació cap a la ciutadania en general. Hi ha molta gent que no coneix la normativa actual de circulació en bicicleta i hi ha accidents i mals usos que fan a la gent anar insegura en bicicleta.

I en aquest context de foment de l’ús de la bicicleta, tenim el BiciHub. Què és, exactament?

El BiciHub és un projecte col·lectiu que vol transformar Barcelona en una ciutat més inclusiva, solidària, ecològica i que promocioni, sobretot, la mobilitat sostenible. Tot això, emmarcat dintre de l’economia social i solidària (ESS). El BiciHub neix i es va construir en un procés participat amb moltes entitats del territori, de l’ESS i de la mobilitat, que són els seus tres eixos.

Com a hub volem aglutinar a totes les entitats de mobilitat sostenible, no només de la bicicleta, com pot ser Som Mobilitat amb els cotxes elèctrics, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) o altres entitats mediambientals i de territori.

Quins serveis i activitats ofereix?

Com a serveis oferim la Bicicargo comunitària, de la que vaig parlar abans però també el Taller d’autoreparació, un espai que vol apropar el món de la bicicleta a tota la ciutadania del territori, perquè s’empoderi i posi a punt la seva bicicleta. Per què una bicicleta a punt significa menys accidents després, perquè pots tindre qualsevol ensurt per un mal manteniment de la bicicleta. A més, saber posar a punt les nostres bicis ens permet allargar-li la vida i això ens sembla molt en línia amb l’economia circular i el consum responsable … jo estic utilitzant la mateixa bicicleta que quan vaig començar a la facultat!

També comptem amb una oficina compartida per a entitats del BiciHub. Cada entitat disposa d’un lloc de treball, unes aules que poden utilitzar i uns serveis, però també formen part del BiciHub i el fan créixer. A l’oficina compartida actualment hi ha quatre entitats allotjades, amb 13 llocs de treball, tots ocupats. Tanmateix, oferim espais per a usos puntuals, com l’espai Mario García Fernández, en record del company de Mensakas, on es fan assemblees, xerrades, actes, exposicions i molt més. I després, comptem amb dues aules que també es poden cedir, per exemple, per a reunions o activitats formatives.

Realitzem visites guiades i jornades de portes obertes, dirigides a escoles, entitats, organitzacions i la ciutadania en general. Aquestes visites són importants per fer pedagogia i foment de l’ús de la bicicleta i de la mobilitat sostenible.

Per últim, des del Bicihub impulsem activitats divulgatives  per a donar a conèixer iniciatives i projectes  en el marc de l’Economia Social i Solidària: en temes com el consum responsable, economia circular, la transició energètica i per suposat la mobilitat sostenible.

I quines formacions estan disponibles al BiciHub?

Sobretot formacions que permeten empoderar les persones, especialment a col·lectius específics, i a les entitats, formacions vinculades amb la mobilitat sostenible, la mecànica, tot plegat des d’una  perspectiva feminista  i interseccional. Per exemple, realitzem regularment formacions per aprendre a conduir les bicicargo, també fem formacions de mecànica dirigides a dones i persones no binaries o per a persones que formen part d’un Bicibús. Enguany, a més, hem realitzat dos cicles de formacions de comunicació noviolenta i formacions per a prevenir l’assetjament sexual a les organitzacions.

Com es vincula el BiciHub amb els valors i els principis de l’economia social i solidària? Com us enxarxeu en l’ESSBCN2030?

El Bicihub s’alinea amb l’estratègia ESSBCN2030 des del seus inicis, sent el nostre eix principal la mobilitat sostenible en bicicleta. Impulsem espais de debat des de la mobilitat amb l’objectiu de donar suport al consum conscient i transformador, treballem per a reduir la bretxa de gènere en el sector de la mecànica i de la mobilitat, visibilitzem la importància de l’ESS en el districte així com a nivell d’àrea metropolitana, sigui a través de les activitats formatives i divulgatives que organitzem però sobretot gràcies als serveis oberts que oferim a la ciutadania, com el taller d’autotoreparació o la bicicargo comunitària.

La gran majoria de les 21 entitats que formen part del Bicihub són de l’Economia social i solidària. A més, el Bicihub, com associació, disposa de mecanismes col·lectius de governança, l’assemblea per exemple, o les comissions temàtiques. I pel que fa la transparència, compartim, al web documents com els estatuts o les actes de les assemblees.

A nivell intern, apostem per a proveïdores de l’ESS i, a ser possible, que siguin de proximitat, i per a l’intercooperacio en el desenvolupament d’activitats i serveis. Tanmateix, es prioritza la cura vers les persones que en formem part amb aspectes com la conciliació horària.

Finalment, l’edifici Can Picó es va reconstruir sota criteris d’eficiència energètica, i es fomenten sistemes per a minimitzar els residus i reaprofitar.

Quin suport rebeu des de les administracions públiques?

La Direcció de Serveis d’Economia Social i Solidària i Alimentació Sostenible i el Departament d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament ens ha acompanyat en tot el procés de la creació de l’associació i la tirada endavant. Ens han estat acompanyant des dels nostres inicis i connectant-nos amb Mobilitat i Territori. Tenim des del primer any un conveni a dos anys amb Mobilitat i Economia Social i Solidària, i estem en converses per a renovar el conveni bianual. És molt important en aquest moment comptar amb el suport de l’Administració ja que l’increment de despeses pel que fa a subministraments  de l’edifici no ens permet invertir en activitat com voldríem.

Què li diries a una persona que mai ha agafat una bicicleta?

En començar el dia anant en bicicleta, ho veus tot més positiu. Et dona molta llibertat i, cada cop més, la ciutat està més adequada per moure’s en bicicleta. Ens hem de respectar mútuament, sobretot ciclistes-vianants, i tenir molta cura amb els vehicles amb motor. Podem conviure tots i totes, però hem de ser conscients que no som les úniques persones al carrer.

..