Desplegament territorial

Tots els districtes de la ciutat tenen empreses, iniciatives o experiències d’economia cooperativa, social i solidària al seu territori. Aquesta economia urbana, però, es desplega de forma desigual al llarg dels 10 districtes barcelonins. L’Eixample és el districte que en té més iniciatives, amb un 19% del total. Amb la seva potència demogràfica, econòmica i representativa, aquest districte acull 892 iniciatives de tots els sectors.  
 
En una segona dimensió i a una distància rellevant, es troben els districtes de Sant Martí, amb 574 iniciatives (12%); Gràcia, amb 538 (12%), Ciutat Vella amb 504 (11%), on hi ha gairebé la meitat de les cooperatives d’habitatge de la ciutat i el major nombre d’organitzacions socials, i finalment, Sants-Montjuïc, amb 500 (11%), que juntament amb Ciutat Vella, reuneix la majoria de mercats d’intercanvi. 
 
En tercer lloc, a la banda baixa de la mitjana, Sarrià-Sant Gervasi, amb 398 iniciatives (8%); Horta-Guinardó, amb 393 (8%), que destaca perquè concentra un 20% de les cooperatives d’ensenyament, i les Corts, amb 340 (7%). 
 
Finalment, en un quart nivell, trobem Sant Andreu, amb 290 (6%), i Nou Barris, amb 289 (6%).

 

Número i distribució de les cooperatives a la ciutat de Barcelona