Equipaments i recursos

L’espai públic, en general, ha de ser poblat de manera creixent per iniciatives comercials, ulturals i festives que contribueixin a l’extensió de la cultura d’ESS a la ciutat. Per assolir aquesta fita s’han de facilitar recursos, equipaments i altres espais, així com impulsar projectes motor emblemàtics, de gestió i ús sociocomunitari, que construeixin ecosistemes cooperatius al territori.


Objectius: 

Posar en marxa un espai municipal de Barcelona Activa com a espai de referència per a l’ESS i la innovació socioeconòmica

Posar equipaments públics al servei de l’ESS

Donar suport a la creació d’infraestructures i recursos per al foment de l’ESS, amb caràcter territorial i gestió comunitària

Fomentar l’ús sociocomunitari dels equipaments públics

Incorporar l’ESS en polítiques i pràctiques de l’Ajuntament

A qui es dirigeix: 

Empreses i entitats

Persones tècniques dels districtes

Ciutadania en general

23Detectar equipaments disponibles
Accions 2016 2017 2018 2019
Identificar en el Mapa d’Espais Buits o Infrautilitzats que són patrimoni de la ciutat, aquells que poden ser susceptibles de ser utilitzats per a iniciatives d’ESS
Promoure la cessió de solars en desús i afavorir condicions per aprofitar espais privats en desús
Acompanyar la transició cap a l’ESS dels recursos empresarials en risc
Facilitar la cerca d’espais per a economies sociocomunitàries
Accions Anys
Identificar en el Mapa d’Espais Buits o Infrautilitzats que són patrimoni de la ciutat, aquells que poden ser susceptibles de ser utilitzats per a iniciatives d’ESS 2017
2018
Promoure la cessió de solars en desús i afavorir condicions per aprofitar espais privats en desús 2017
2018
2019
Acompanyar la transició cap a l’ESS dels recursos empresarials en risc 2017
2018
2019
Facilitar la cerca d’espais per a economies sociocomunitàries 2016
2017
2018
2019
24Posar en comú necessitats i espais, i transformar-los en nous usos
Accions 2016 2017 2018 2019
Fomentar les sinergies entre veïnat i emprenedoria social, promovent la creació d’espais per a la intercooperació als barris
Donar suport a la Xarxa d’Equipaments de Gestió Comunitària
Contribuir a la recuperació del patrimoni cooperatiu espoliat
Impulsar la cessió d’espais per a activitats d’ESS: cooperativa d’habitatge de cessió d’ús, cotreball d’emprenedoria social…
Cedir espai públic per a esdeveniments de l’ESS
Accions Anys
Fomentar les sinergies entre veïnat i emprenedoria social, promovent la creació d’espais per a la intercooperació als barris 2016
2017
2018
2019
Donar suport a la Xarxa d’Equipaments de Gestió Comunitària 2017
2018
2019
Contribuir a la recuperació del patrimoni cooperatiu espoliat 2017
2018
Impulsar la cessió d’espais per a activitats d’ESS: cooperativa d’habitatge de cessió d’ús, cotreball d’emprenedoria social… 2017
2018
2019
Cedir espai públic per a esdeveniments de l’ESS 2016
2017
2018
2019
25Posar en marxa “El Far” com a espai de referència municipal de l’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Conceptualització participada, definició i planificació de la posada en marxa
Adequació de l’espai
Desenvolupament de l’activitat
Accions Anys
Conceptualització participada, definició i planificació de la posada en marxa 2016
2017
Adequació de l’espai 2017
Desenvolupament de l’activitat 2017
2018
2019
26Donar suport a projectes emblemàtics de ciutat
Accions 2016 2017 2018 2019
Impulsar Coòpolis com a recurs de foment de l’ESS a la ciutat, Can Picó, el hub de la bicicleta i l’ESS
Dinamitzar l’activitat econòmica i la implantació d’iniciatives d’ESS a l’eix Pere IV, col·laborant amb la Taula Eix Pere IV
Donar suport a les empreses i entitats de l’ESS de la ciutat que, a més de l’activitat pròpia adreçada als seus membres o als seus clients, fan o deixen fer als seus locals activitats veïnals, socials i culturals, o de promoció de l’ESS, obertes al veïnat i a la ciutat en general
Donar suport a Can Calopa com a projecte de reruralització urbana i inserció sociolaboral
Accions Anys
Impulsar Coòpolis com a recurs de foment de l’ESS a la ciutat, Can Picó, el hub de la bicicleta i l’ESS 2016
2017
2018
2019
Dinamitzar l’activitat econòmica i la implantació d’iniciatives d’ESS a l’eix Pere IV, col·laborant amb la Taula Eix Pere IV 2016
2017
2018
Donar suport a les empreses i entitats de l’ESS de la ciutat que, a més de l’activitat pròpia adreçada als seus membres o als seus clients, fan o deixen fer als seus locals activitats veïnals, socials i culturals, o de promoció de l’ESS, obertes al veïnat i a la ciutat en general 2016
2017
2018
2019
Donar suport a Can Calopa com a projecte de reruralització urbana i inserció sociolaboral 2016
2017
2018
2019
27Treballar amb altres àrees de l’Ajuntament per incorporar l’ESS en els seus projectes
Accions 2016 2017 2018 2019
Participar a la Taula d’Habitatge Cooperatiu
Participar en el grup d’impuls de l’operador energètic
Participar en projectes de creació de mercat social en mercats municipals
Detectar oportunitats per a incorporar l’ESS en projectes d’altres àrees de l’Ajuntament
Accions Anys
Participar a la Taula d’Habitatge Cooperatiu 2016
2017
2018
2019
Participar en el grup d’impuls de l’operador energètic 2016
2017
2018
2019
Participar en projectes de creació de mercat social en mercats municipals 2016
2017
2018
2019
Detectar oportunitats per a incorporar l’ESS en projectes d’altres àrees de l’Ajuntament 2016
2017
2018
2019
28Donar suport a pràctiques concretes per al desenvolupament del model de sistema integral cooperatiu d’intervenció socioeconòmica
Accions 2016 2017 2018 2019
A partir de l’experiència d’Alencop, promoure la recerca per a la consolidació del model, avaluar i identificar elements de replicabilitat
Impulsar, en d’altres realitats, l’aplicació del sistema cooperatiu d’intervenció socioeconòmica com a model de política pública de promoció econòmica amb col·lectius vulnerables
Accions Anys
A partir de l’experiència d’Alencop, promoure la recerca per a la consolidació del model, avaluar i identificar elements de replicabilitat 2016
2017
2018
Impulsar, en d’altres realitats, l’aplicació del sistema cooperatiu d’intervenció socioeconòmica com a model de política pública de promoció econòmica amb col·lectius vulnerables 2016
2017
2018
2019