Finançament

El finançament, en el marc de l’ESS, és un element clau en dos àmbits principals. Per una banda, s’ha de canviar la concepció de les implicacions que comporta accedir a fonts de finançament externes, entenent que la manca de finançament esdevé, molts cops, un coll d’ampolla per desenvolupar projectes viables. Per l’altra banda, cal millorar les condicions d’accés al finançament per part de les iniciatives d’ESS mitjançant un treball conjunt amb les entitats de finances ètiques, ja que són, alhora, una de les principals canalitzadores de recursos financers cap a les iniciatives d’ESS.

Així mateix, pel paper actiu que juga la ciutadania en el sistema financer, cal fer-la coneixedora de les propostes alternatives de les entitats de finances ètiques.


Objectius: 

Establir un marc de col·laboració estable entre l’Ajuntament de Barcelona i el sistema de finances ètiques

Construir una nova cultura de finançament

Incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques

Contribuir al desenvolupament d’una fiscalitat més favorable a l’ESS

Contribuir a apropar el sistema de finances ètiques a l’àmbit de l’ESS i a altres sectors específics per incrementar-ne l’ús

A qui es dirigeix: 

Empreses/Entitats/Projectes de nova creació

Empreses i entitats que impulsen noves activitats i nous projectes

Entitats de banca ètica

Cooperatives de serveis financers

Caixes cooperatives

Ciutadania en general

 

6Facilitar l’accés al finançament a les iniciatives d’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Tancar acords amb les entitats de finances ètiques i les caixes cooperatives per facilitar l’accés de les entitats d’ESS al finançament
Posar en marxa una línia de subvencions especifiques per a l’àmbit que contribueixi a donar resposta a les necessitats detectades en les diagnosis realitzades
Accions Anys
Tancar acords amb les entitats de finances ètiques i les caixes cooperatives per facilitar l’accés de les entitats d’ESS al finançament 2016
2017
Posar en marxa una línia de subvencions especifiques per a l’àmbit que contribueixi a donar resposta a les necessitats detectades en les diagnosis realitzades 2016
2017
7Utilitzar l’operativa bancària de les finances ètiques per a les necessitats de l’Ajuntament
Accions 2016 2017 2018 2019
Establir un pla d’operativa bancària de l’Ajuntament amb entitats de finances ètiques
Accions Anys
Establir un pla d’operativa bancària de l’Ajuntament amb entitats de finances ètiques 2016
2017
8Impulsar eines per a una nova cultura financera
Accions 2016 2017 2018 2019
Promoure fórmules de cofinançament per a projectes d’ESS
Posar en marxa programes d’acompanyament i formació per incrementar les capacitats de gestió economicofinancera de l’ESS i incorporar la sostenibilitat econòmica en l’estratègia i la presa de decisions
Accions Anys
Promoure fórmules de cofinançament per a projectes d’ESS 2017
2018
2019
Posar en marxa programes d’acompanyament i formació per incrementar les capacitats de gestió economicofinancera de l’ESS i incorporar la sostenibilitat econòmica en l’estratègia i la presa de decisions 2016
2017
2018
2019
9Apropar les finances ètiques a la ciutadania i a altres sectors d’activitat
Accions 2016 2017 2018 2019
Fer una campanya de sensibilització i difusió ciutadanes a l’entorn de les finances ètiques i els serveis que ofereixen
Promoure l’elaboració d’un catàleg sobre les possibilitats de finançament, d’inversió i d’estalvi que ofereixen les entitats de finances ètiques i cooperatives adreçat a entitats d’ESS i a la ciutadania en general
Impulsar campanyes de difusió de les finances ètiques en sectors que poden ser procliusa utilitzar-la (cultural, mediambiental...)
Accions Anys
Fer una campanya de sensibilització i difusió ciutadanes a l’entorn de les finances ètiques i els serveis que ofereixen 2017
2018
Promoure l’elaboració d’un catàleg sobre les possibilitats de finançament, d’inversió i d’estalvi que ofereixen les entitats de finances ètiques i cooperatives adreçat a entitats d’ESS i a la ciutadania en general 2017
Impulsar campanyes de difusió de les finances ètiques en sectors que poden ser procliusa utilitzar-la (cultural, mediambiental...) 2017
2018
10Analitzar reformes fiscals per afavorir la creació de noves iniciatives d’ESS
Accions 2016 2017 2018 2019
Fer un estudi per analitzar com alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’ESS, especialment en els primers anys de vida, identificant possibles mesures a introduir en les ordenances fiscals de Barcelona
Accions Anys
Fer un estudi per analitzar com alleugerir les càrregues fiscals de les iniciatives d’ESS, especialment en els primers anys de vida, identificant possibles mesures a introduir en les ordenances fiscals de Barcelona 2017
2018