Aquest nou espai municipal, que forma part de la xarxa d'equipaments de Barcelona Activa, esdevindrà el centre de referència per a la Innovació Socioeconòmica, un procés que té com a objectiu explorar noves idees, organitzacions, serveis, productes i models que resolguin necessitats i generar noves relacions, col·laboracions i canvis socials i econòmics.

La seva vocació és clarament disseminadora i co-productora d'Innovació Socioeconòmica al servei de la ciutat i la ciutadania. Per fer-ho possible, es preveuen quatre línies de treball diferents:

  • Especialització: Espai de prestació de serveis de Barcelona Activa, especialitzats per a projectes d'Innovació Socioeconòmica.
  • Experimentació: Espai d'experimentació i bressol de noves formes d'Innovació Socioeconòmica.
  • Altaveu-Node connector: Espai de difusió i disseminació del què es fa en Innovació Socioeconòmica a la ciutat.
  • Recerca-acció: Espai de sistematització del coneixement des de les pràctiques, de recerca-acció, d'observatori de la Innovació Socioeconòmica a la ciutat i de formació de formadores.

 

Serveis, programes i activitats

  • Punt d’acollida i orientació

Servei obert, permanent i universal situat a l'entrada a l'edifici. El punt d'acollida no és la recepció de l'edifici, és l'espai on poder preguntar, demanar ajuda, adreçar, derivar, orientar, prescriure, recomanar i inscriure a activitats.

  • Comuniat d’Incubació

Innoba donarà cabuda aquells projectes i iniciatives experimentals d'Innovació Socioeconòmica.

  • Activitats divulgatives i agenda 

Programació trimestral d'activitats que es realitzaran Innoba, fent part de la seva programació i acollint iniciatives de tot l'àmbit. 

  • Banc de coneixements

Es crearà un banc de documentació especialitzat (biblioteca física i plataforma virtual) que contingui i difongui materials, estudis i recerques en matèria d'Innovació Socioeconòmica.

  • Eina-observatori al servei de l'ESS

Fruit de la necessitat d'aprofundir i compatibilitzar les dades i estudis existents, així com de generar dades de conjunt de tot l’Àmbit, es proposa la creació d'una eina-observatori que doni cobertura a entitats sense referent de segon nivell, generar transparència entre les organitzacions de l'Àmbit i cap enfora i evaluiï l'impacte social i econòmic de l'Àmbit i donar-lo a conèixer.

 

Procés participat

Per tal de conceptualitzar participadament Innoba, s'ha seguit un procés de construcció sumativa, on cada nova passa s'ha anat generant a partir de les prèvies incorporant les noves propostes.

Així mateix, la voluntat ha estat integrar diferents visions i expectatives sobre Innoba: els equips tècnics i polítics de Barcelona Activa i el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, l'Àmbit participat d'Economia Social i Solidària i persones referents en Innovació Socioeconòmica.

 

 

 

 

El Far