Ajuts als que poden accedir les entitats de l’ESS, segons el RD 8/2020

20/03/2020 - 13:20

Resolem dubtes i fem els següents aclariments sobre el Decret de mesures urgents per la Covid-19.

El 17 de març es publicà el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19. Per facilitar la gestió de la situació a les entitats socials, cooperatives i empreses de l’ESS, resolem dubtes i fem els següents aclariments sobre el Decret.

El 17 de març es publicà el Real Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

Per facilitar la gestió de la situació a les entitats socials, cooperatives i empreses de l’ESS, resolem dubtes i fem els següents aclariments sobre el Decret:

Poden les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim d’autònoms acollir-se a les prestacions extraordinàries per persones treballadores autònomes? Sí.

Segons l’Article 17.5 del Capítol I, les mesures anunciades inclouen a les persones sòcies treballadores de les cooperatives en règim de la seguretat social com a treballadors per compte propi. La quantia de la prestació serà un 70% de la base reguladora. Per exemple, en el cas de la base mínima parlaríem de 680,87€.

Les persones acollides a la prestació extraordinària queden exemptes del pagament de la quota d’autònoms.

Per poder acollir-se, s’han de complir els següents requisits:

  1. Estar donades d’alta a la Seguretat Social,
  2. Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social,
  3. Que l’activitat es vegi directament suspesa dins de les causes previstes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, O
  4. Acreditar la reducció de la facturació un 75% o més en relació al semestre anterior.

Poden les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim general acollir-se a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)? Sí.

Segons l’Article 22.3 del Capítol II del Decret, en el cas de tancament per força major (al tancament per realitzar activitats prohibides pel Decret d’Estat d’Alarma) les mesures són extensives a les persones sòcies treballadores de les cooperatives de treball associat en règim general d’alta a la Seguretat social.

Pel que fa a tancament per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció, on el tancament es deu a la reducció d’activitat com a causa de la Covid-19, les mesures recollides al Art. 23.2 inclouen també a les persones sòcies treballadores de cooperatives en règim general.

Els beneficis recollits en el Real Decret per a empreses i cooperatives que presentin un ERTO o una reducció de jornada és l’exempció del 100% de la cotització per aquelles amb menys de 50 treballadors i del 75% per les de més de 50 treballadors. Aquesta mesura busca reduir l’acomiadament de persones durant el temps que duri l’Estat d’Alarma.

Pel que fa a les persones treballadores afectades per un ERTO, l’Article 25 del Decret reconeix el seu dret a la prestació contributiva per desocupació tinguin o no el període de cotització mínim necessari. A més, el temps en que es percebi aquesta prestació no afectarà a l’atur acumulat ni la seva futura percepció.

Les empreses d’ESS es poden acollir a l’exoneració del pagament de la quota patronal de la Seguretat Social en el cas d’un ERTO? .

Segons l’Article 24 del Capítol II, les mesures d’exempció són extensives a totes les formes jurídiques.

Podeu visitar el BOE del Real Decret-llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 per consultar totes les mesures.

Altres notícies destacades

“Nosaltres, des d’ECAS, treballarem perquè la implantació de l’estratègia 2030 estigui connectada al màxim amb iniciatives socials d’atenció a les persones”

14/06/2021 - 10:49

Economia Social i Solidària. Mariona Puigdellivol és la nova directora de la Federació d'Entitats catalanes d'Acció Social, l'ECAS.

Crida d’organitzacions tecnològiques i d’igualtat de gènere per aportar la seva expertesa a MatchImpulsa

14/06/2021 - 08:33

Economia Social i Solidària. 'Matchtech' i 'MatchIgualtat' posen de relleu la perspectiva tranversalment feminista de MatchImpulsa

“Comerç verd”: més productes ecològics i de proximitat als mercats municipals

11/06/2021 - 15:10

Comerç i mercats. Aquest programa qualificarà i identificarà els espais alimentaris que ofereixen aliments locals, de petits productors, ecològics, de pagès i de llotja.