Dret al Consum Responsable

17/07/2019 - 10:35

Parlem de la creació de l’Àgora de Drets sobre el Dret a un Consum Responsable i com s'hi pot participar.

La Direcció de serveis d'Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum va participar el passat 13 de juny a l’Àgora de Drets sobre el Dret a un Consum Responsable organitzada per l’Estructura de Drets Humans. Expliquem el motiu de l’Àgora i el treball que s’hi va dur a terme.

La Conferència Mundial sobre Drets Humans celebrada a Viena l’any 1993 va recomanar l’elaboració de plans d’acció nacionals on s’identifiquessin objectius de millora en la promoció i protecció dels drets humans. El 2017 es va crear a Catalunya l’Estructura de Drets Humans, seguint recomanacions internacionals, com els Principis de París

Les funcions de l’Estructura inclouen coordinar una xarxa de drets amb entitats socials, elaborar una proposta d’estat dels drets humans i emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l’àmbit dels drets humans. També podrà redactar informes vinculats als informes periòdics que els estats han de presentar als òrgans i comitès internacionals de protecció dels drets humans.

L’Estructura coordina les àgores, espais de debat i participació de diferentes temàtiques relacionades amb els drets humans oberts a entitats i agents de cada tema. Des d’inicis d’any se n’han fet quasi una trentena en temes tan diversos com autogovern, educació, infància o integritat personal. 

El Consum Responsable, un dret de primer ordre

Es pot considerar que la Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO, 1945) o la Organització Mundial de la Salut (OMS, 1945), són el primer pas per a la protecció dels drets de les persones consumidores i la seva connexió amb els drets humans. Protegir la salut de milions de persones, evitar la propagació de les malalties epidèmiques, fomentar la investigació sanitària, garantir el nivell alimentari de moltes poblacions o fomentar la conservació de recursos forestals eren i són alguns dels objectius de les citades organitzacions que, certament, estan connectats al concepte de consum responsable, entès com a consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, que té en compte els criteris de sostenibilitat cultural, ambiental, socioeconòmica o lingüística.

Si desenvolupem els drets del Consum Responsable, segons l’Estructura de Drets Humans, comprendrien: 

 • Dret a la protecció de la salut i la seguretat de les persones consumidores
 • Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials dels consumidors (especialment davant de clàusules abusives)
 • Dret de reparació i d’indemnització dels danys i perjudicis que pateixi una persona consumidora
 • Dret a la informació i a l’educació en matèria de consum responsable
 • Dret de participació i d’audiència en l’aprovació de normes relatives al consum
 • Dret de representació dels interessos dels consumidors per mitjà d’associacions, federacions o confederacions
 • Dret a procediments eficaços i àgils per resoldre els conflictes entre consumidors i empreses

L’àgora de Consum Responsable

La Direcció de serveis d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum va participar el passat 13 de juny a l’Àgora de Drets sobre el Dret a un Consum Responsable organitzada per l’Estructura de Drets Humans a la seu del Síndic de Greuges, en el que hi van ser diverses entitats: de defensa de les persones consumidores, especialitzades en consum responsable i col·legis professionals entre d’altres. L’àgora va ser presidida per Joan Saura, president del Síndic i partia d’una diagnosi prèvia feta per l’Estructura.

Els temes més destacats tractats durant l’àgora van ser diversos:

 • es va ressaltar la necessitat de definir millor el concepte de consum responsable com un dret humà i què suposa a efectes pràctics: es va parlar tant de la defensa de les persones consumidores com l’impuls d’un consum responsable en tot el cicle de vida, des de la producció fins al consum i tractament final, passant per l’extracció i la comercialització.
 • ressaltar el gran impacte del consum, que pot ser generador de drets humans o vulnerador dels mateixos segons com siguin les condicions de vida, de treball i del medi que es fomenti en cada etapa del cicle de vida dels productes i serveis.
 • així mateix, es va constatar l’alt vincle del consum responsable amb altres àrees del pla de drets humans (habitatge, treball, integritat personal, medi ambient…) .
 • es va parlar de diferents vies d’impuls al consum responsable:
  • propulsar un canvi de model socioeconòmic que transités cap a l’economia social i solidària, prioritzant la vida i la sostenibilitat enfront del lucre econòmic.
  • crear legislació específica al respecte, adoptant mesures concretes per garantir aquest dret a col·lectius i persones vulnerables.
  • mesures perquè l’empresa incorpori el concepte i pràctica com un model amb viabilitat econòmica
  • el paper que han de tenir les administracions com a grans consumidores
  • la necessitat d’incloure plans formatius a les escoles per a que es treballi el concepte i es fomenti un estil de vida més sostenible.
  • la necessitat de fomentar iniciatives col·lectives de consum responsable i el cooperativisme de consum, d’acord amb els articles 45 i 124 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. ​

Decideix tu també sobre els drets!

L’Estructura de Drets Humans ha engegat, a més, un procès participatiu obert a la ciutadania, a través de la plataforma Decidim, per comentar i/o donar suport a les mesures que proposa l’Estructura de Drets Humans de Catalunya per cada dret recollit al Pla de Drets. Si hi participes, previ registre, podràs escollir els drets sobre els quals vols estudiar-ne les mesures proposades, comentar-les i fer propostes. Si t’interessa el consum responsable o qualsevol dels altres drets que han treballat, entra-hi ja! El debat estarà obert fins el 31 de juliol!

Altres notícies destacades

Primera assemblea de l’XMESS del nou mandat: noves incorporacions i nova mirada a ponent

09/12/2019 - 16:02

La presidència de la nova de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària recau en l’Ajuntament de Barcelona.

Zona de baixes emissions: tot el que cal saber

09/12/2019 - 15:52

Consulteu els detalls d'aquesta mesura que entrarà en vigor l'1 de gener del 2020 per reduir les emissions contaminants a la ciutat.

"L’emergència climàtica és una oportunitat per construir una altra forma de viure, de produir i de consumir"

28/11/2019 - 07:29

Entrevistem a l'Eva Vilaseca, sòcia de la cooperativa Espai Ambiental i coordinadora de l'Espai Consum Responsable.