Enfortim l’Economia Social i Solidària 2020, la convocatòria anual de subvencions per projectes d’ESS

16/03/2020 - 20:42

Les entitats podran presentar els seus projectes per obtenir fins al 80% de finançament.

En aplicació del RD 463/2020, els terminis de presentació de sol·licituds queda en suspens i , oportunament, s'informarà de la pròrroga i dels nous terminis resultants. S’ha habilitat el següent correu electrònic per atendre tota la informació en relació a la convocatòria : subvencions_ec_solidaria@bcn.cat

La convocatòria de subvencions Enfortim l’ESS 2020 de l’Ajuntament de Barcelona impulsa la creació, la consolidació i la intercooperació de projectes a la ciutat. Amb una dotació de 800.000€, aquesta convocatòria té un impacte important a l’hora de donar suport a accions i projectes de dinamització econòmica molt diversos, també en la situació d’emergència creada arran de la Covid-19.

Les entitats poden obtenir fins al 80% de finançament i tenen un any per executar havent-se iniciat durant l’any 2020 (tant si s’ha iniciat des de l’1 de gener com el 31 de desembre, tenint sempre la justificació de despesa mínima inicial).

En aplicació del RD 463/2020, els terminis de presentació de sol·licituds queden en suspens. Així doncs, aquest anunci permet a les entitats disposar de tota la informació per treballar en els seus projectes, però sense poder presentar-los encara. Un cop s’aixequi l’Estat d’Alarma, s’informarà dels nous terminis resultants indicant a partir i fins quan es poden presentar els projectes.

Aquesta quarta convocatòria de l’Enfortim l’ESS arriba en plena emergència sanitària per la Covid-19. Donat l’objectiu d’impulsar i acompanyar projectes de promoció i reforç de l’Economia Social i Solidària (ESS), les subvencions poden tenir un impacte important a l’hora de fer front a l’efecte de la Covid-19 sobre l’economia i l’ocupació.

Per aquesta raó, es convida a l’àmbit de ESS -i especialment a les entitats de segon, tercer i major nivell- perquè incideixin, encara més al que ja sempre fan, en el suport a les entitats i empreses que agrupen, perquè es presentin a la convocatòria i que els projectes siguin susceptibles de donar respostes a la situació d’emergència creada.

Cal destacar que l’any 2019, la convocatòria Enfortim l’ESS va donar suport a 297 projectes de 222 entitats diferents, amb un total de 800.000€.

La convocatòria 2020

En aquesta quarta edició de l’Enfortim l’ESS, els esforços estaran centrats en finançar activitats d’interès públic o social que promocionin i/o reforcin l’ESS a Barcelona en dos àmbits temàtics: Creació i Consolidació, i Intercooperació. Els projectes podran iniciar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre 2020 i poden tenir una durada màxim d’un any a partir de la data d’inici.

És important destacar que, en aplicació del RD 463/2020, els terminis de la presentació de sol·licituds queda en suspens i , oportunament, s’informarà de la pròrroga i dels nou termini resultant.

L’objectiu de l’àmbit temàtic Creació i Consolidació és enfortir el teixit empresarial que practica l’Economia Social i Solidària. Es poden presentar aquelles entitats i empreses que necessitin suport per a consolidar-se, créixer amb noves línies de negoci, constituir nous projectes, així com reforçar el seu pla estratègic o enfortir la seva governança interna. I,  també sempre molt important i encara més en l’actual conjuntura, projectes per aconseguir suport per desenvolupar un pla de màrqueting dels seus productes, serveis i activitats.

Pel que fa al segon àmbit temàtic d’Intercooperació, l’objectiu és subvencionar la col·laboració i cooperació entre iniciatives, especialment per desenvolupar les línies estratègiques, palanques i reptes de l’Estratègia de ciutat ESS 2030. Pel que fa a les entitats de segon, tercer i major nivell, es donarà suport a projectes enfocats a ajudar i enfortir els seus membres en el camí de la intercooperació i la construcció d’un mercat social potent. Pel que fa a les entitats de primer nivell, es prioritzaran projectes de constitució de cooperatives de segon grau que vulguin implementar nous projectes, escalar projectes actuals o intercooperar de manera significativa.

I, tal com ja s’ha explicitat però cal insistir-hi, els projectes i les accions que es presentin en aquest segon àmbit temàtic hauran d’estar alineades amb les línies estratègiques, les palanques i els reptes incloses en l’Estratègia ESS de Ciutat 2030.

Seguint l’Estratègia ESS de Ciutat 2030, la intercooperació entre entitats i empreses multiplica exponencialment la seva capacitat transformadora, essent clau per a la sostenibilitat i la construcció d’un mercat social perdurable en el temps, sempre i més encara en la clau de recuperació i transformació econòmica després de l’emergència per la Covid-19.

Els terminis de presentació dels projectes

Com esmentat més amunt, en aplicació del RD 463/2020, els terminis de la presentació de sol•licituds queden en suspens i , oportunament, s’informarà de la pròrroga i dels nous terminis resultants.

Llavors, a partir de quan i fins quina data es poden presentar els projectes? A data de 17 de març es publica la convocatòria de manera que les entitats disposin de tota la informació, requisits, condicions i material per treballar sobre els seus projectes. Tanmateix, i donat que els terminis de la convocatòria estan suspesos, els projectes encara no es poden presentar.

Aquesta situació seguirà en vigor mentre estigui vigent el RD 463/2020. Per tant, informarem dels terminis definitius de presentació dels projectes (a partir i fins quan es poden presentar els projectes) quan estigui a punt d’aixecar-se l’Estat d’Alarma.

Àmbits, modalitats i quanties

ÀMBIT TEMÀTIC MODALITAT IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ
A Creació i Consolidació A.a Creació i transformació: Creació de noves cooperatives  i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives. 7.200 €
A.b Consolidació: Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica 10.000 €
A.c Formació: Innovació i Formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.

c1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat.

c2. Despeses de matriculació de les persones de l’entitat en accions formatives externes.

c3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària.

4.500 €
B Intercooperació B.a Intercooperació de 2n i major nivell: Projectes promoguts per entitats de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS  de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves entitats sòcies. 35.000 €
B.b Intercooperació de 1r nivell: Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS. 18.000 €

 

Qui es pot presentar?

La subvenció està destinada a empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat, així com agrupacions d’entitats per a projectes d’intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els principis i valors de l’Economia Social i Solidària.

De la mateixa manera, també es poden presentar persones físiques o agrupacions de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa o de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.

Voleu més informació?

Trobareu tota la informació relativa a l’Enfortim l’ESS 2020 a la pàgina web especial d’aquesta convocatòria de subvencions.

Per altra banda, si voleu llegir la convocatòria oficial del programa de subvencions i la documentació necessària, podeu accedir al següent enllaç.

Finalment, i tenint en compte el decret d’Estat d’Alarma per la Covid-19, els equips de la Direcció de Serveis d’Economia Social, Consum Responsable i Polítiques Alimentàries Urbanes treballen telemàticament fins nova decisió i, com a mínim, fins divendres 27. Estigueu atentes a les nostres xarxes (twitter @AltresEconomies) i al web.

Per aquesta raó, s’ha habilitat el següent correu electrònic per atendre tota la informació en relació a la convocatòria Enformtim l’ESS 2020 a partir del proper 17 de març: subvencions_ec_solidaria@bcn.cat

Altres notícies destacades

m1-Enfortim-BANNER-252x252px_CAT

Publicació de la resolució provisional d’ENFORTIM ESS 2021

19/07/2021 - 08:57

Economia Social i Solidària. Del 20 de juliol al 2 d'agost les organitzacions beneficiàries poden presentar la documentació requerida

fotoestrategiaESSBCN2030

Barcelona presenta l’Acord de Ciutat per a l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària 2030

14/07/2021 - 15:06

Economia Social i Solidària. El nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2021-2023, alineat a l’Estratègia #ESSBCN2030

Pla d'Impuls de l'ESS 2021-2023

El nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a Barcelona, 2021-2023

14/07/2021 - 12:41

Economia Social i Solidària. La política pública de Barcelona té un nou Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària pels anys 2021 a 2023.