Seminari online sobre cooperativisme d’habitatge per a administracions públiques

16/11/2020 - 17:15

La XMESS organitza el proper 27 de novembre un webinar per ens locals.

El proper 27 de novembre a les 12.00h, la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) organitza un seminari online sobre cooperativisme d’habitatge. Orientat a resoldre dubtes sobre conceptes i beneficis, està orientat tant a personal tècnic com polític d’ajuntaments i consells comarcals.

La XMESS, dins el seu objectiu de promocionar l’ESS i ajudar als municipis a fer-ho, organitza un nou seminari online. La jornada, “Cooperativisme d’habitatge per a Administracions Públiques: concepte, beneficis, reptes i experiències”, servirà tant per aclarir conceptes, beneficis i limitacions com per conèixer experiències d’Ajuntaments que han implementat el model de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

El taller es farà de manera telemàtica el proper 27 de novembre, de 12 a 13h. Es poden inscriure a l’enllaç totes les persones tècniques, polítiques i de serveis jurídics d’Ajuntaments i Consells Comarcals (siguin o no membre de la XMESS).

Agenda

 • Benvinguda, Presidència i Vicepresidència de la XMESS
 • Ponència “El marc conceptual del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús” (representant de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya):
  • Què és el cooperativisme d’habitatge?
  • Què és l’habitatge en cessió d’ús?
  • Quins beneficis té aquest model per un municipi (a nivell social, econòmic, d’accés a l’habitatge i d’impuls de l’ESS) en el curt i en el mig/llarg termini?
  • Quines són les limitacions i els reptes que fan que aquest model no s’hagi estès més fins el moment?
 • Recull d’arguments i experiències:
  • Repte d’accés a finançament: “Intercooperació entre l’Ajuntament i les entitats de finançament cooperatiu per facilitar l’accés a finançament: l’experiència de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona)
  • Repte d’accés al sòl: “Adquisició de sòl privat infrautilitzat per facilitar l’accés al sòl: l’experiència de Cardedeu/Palafrugell/Mataró” (Ajuntament de Cardedeu/Palafrugell/Mataró)
  • Repte de canvi cultural: “Habitatge social per a persones en situació vulnerable mitjançant el cooperativisme: l’experiència de l’Hospitalet de Llobregat” (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat)
  • Espai obert per dubtes i preguntes per part de les persones assistents
  • Conclusions i tancament

Altres notícies destacades

habitatge, dret a l'habitatge, lloguer, lloguer assequible, habitatge assequible, finançament, Barcelona

Aliança amb promotors socials i cooperatius per construir un miler d’habitatges assequibles

17/11/2020 - 08:52

Habitatge. El conveni garanteix la titularitat pública del sòl.

Seminari online sobre cooperativisme d’habitatge per a administracions públiques

16/11/2020 - 17:15

La XMESS organitza el proper 27 de novembre un webinar per ens locals.

“El 2021 posarem l’alimentació sostenible al centre de l’agenda política”

16/11/2020 - 16:41

Entrevista amb Amaranta Herrero Cabrejas, la coordinadora estratègica del Projecte Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021