Sol·licituds per participar a la VII Fira de Consum Responsable i d’ESS

08/10/2021 - 12:49

El termini per sol·licitar la participació es tancarà a les 23.55 h del dimarts 19.

L’Ajuntament de Barcelona organitza la VII Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària en el marc de les festes de Nadal de l’any 2021. Les iniciatives interessades a participar hauran de remetre el formulari emplenat fins a les 23.55 h del dimarts 19.

La VII Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària torna aquest any del 17 al 30 de desembre a plaça Catalunya. Enguany ho fa, igual que el 2020, de manera extraordinària, en el marc de la reactivació econòmica i social per superar els efectes de la pandèmia, així com amb les mesures de prevenció necessàries perquè l’esdeveniment es pugui realitzar. Les organitzacions interessades han de presentar el seu interès en el formulari abans de dimarts 19 d’octubre 23.55 h.

La Fira té un doble objectiu: donar a conèixer i facilitar el consum responsable i l’ESS; i donar visibilitat i enfortir les empreses i organitzacions de l’ESS de la ciutat. Després de l’èxit de les sis edicions anteriors de la Fira, l’Ajuntament realitza una crida oberta a les empreses i organitzacions de l’ESS de la ciutat perquè puguin mostrar el seu interès a participar en la nova edició de la Fira.

Aquest any, i per les mesures derivades de la covid-19  es mantindrà el format de l’any 2020 amb una versió físicament més acotada de la Fira. També es controlarà l’aforament i amb totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries. Per tot això, s’ha acordat mantenir el no dur a terme activitats en el marc de la Fira, ni espais de degustació amb les carpes d’alimentació.

Per motius de salut pública no estarà permesa l’elaboració de menjar in-situ, i en qualsevol cas s’haurà de donar compliment a la Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires:

Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires.

A qui busquem?

Empreses, organitzacions i projectes de l’Economia Social i Solidària i del Consum Responsable de Barcelona que puguin oferir productes i serveis que promouen i permeten practicar un Consum Responsable i l’ESS.

Què oferim?

Espais a la Plaça Catalunya de Barcelona per oferir productes i difondre els valors, les pràctiques econòmiques i socials i de Consum Responsable i l’ESS, sempre necessaris més encara per superar la crisi.

Què demanem?

El compromís de les empreses o organitzacions seleccionades a:

 • Participar en les propostes de dinamització als visitants/consumidors durant la Fira. Això està orientat a incrementar la participació i coneixement dels usuaris dels valors del Consum Responsable i de l’Economia Social i Solidària de les iniciatives.
 • Dur a terme les activitats proposades com a Retorn Social, un compromís imprescindible per ser present a la Fira. Aquest compromís es valorarà en la selecció per participar, a partir de les propostes d’activitats. Donades les mesures derivades de la covid-19 no serà possible desenvolupar-les durant la Fira: es podran desenvolupar al llarg de l’any a l’Espai Consum Responsable o durant la Setmana de Consum Responsable. Excepcionalment i per les restriccions vigents, es podrà proposar la generació i elaboració de material de difusió sobre les temàtiques assenyalades i la seva difusió i distribució.
 • Seguir i garantir l’operativa de la Fira:
 • Seguir les mesures covid-19 que determinarà l’organització de la Fira i comprometre’s a com s’aplicaran en particular.
 • Assistir a les reunions informatives (virtuals o presencials) de la Fira per garantir un correcte funcionament d’aquesta.
 • Respectar els terminis d’entrega establerts per l’organització (sigui de material, informació o documentació requerida).
 • Garantir la presència en els dies de la Fira: del 17 al 30 de desembre.
 • Respectar i garantir l’horari d’obertura i tancament establert per l’organització. Les empreses o organitzacions han de garantir la presència a la caseta durant l’horari establert. El tancament de la caseta o absència de servei sense justificació serà motiu de penalització per a futures edicions.
 • Respectar l’horari, espais i operativa de càrrega i descàrrega establerts per l’organització.
 • Mantenir la caseta/espai en perfecte estat de conservació, sense malmetre cap dels elements de la dotació oferta per l’organització.
 • Recollir diàriament els indicadors tal com determini l’organització.
 • Retornar la dotació cedida durant els dies de la Fira en perfecte estat de conservació.

 Com puc fer arribar el meu interès?

Les organitzacions interessades han de presentar el seu interès en el següent formulari abans de dimarts 19 d’octubre 23.55 h.

En cas de dubte o preguntes, podeu contactar amb l’organització a través del correu firaconsumresponsable@bcn.cat.

Com se seleccionaran les experiències participants?

Un cop tancat el termini, i en funció de les mostres d’interès rebudes, l’Ajuntament farà una anàlisi i una selecció de propostes d’empreses o organitzacions per a la Fira. Durant la primera quinzena de novembre es contactarà amb totes les seleccionades per tal d’acordar les condicions de la seva participació, que quedaran recollides i signades en una declaració responsable de compromisos d’obligat compliment.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS A LA FIRA

Per a la valoració és molt important que s’especifiqui al màxim la informació, ja que propostes genèriques o poc concretes no es podran valorar adequadament.

 Economia social i solidària:

Tindran prioritat aquelles empreses o organitzacions que pertanyen a l’Economia Social i Solidària (cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions, empreses d’inserció laboral, centres especials de treball, economies comunitàries…). Es valoraran positivament les iniciatives que demostrin pràctiques de l’Economia Social i Solidària (amb eines com el Balanç Social i Pam a Pam) així com aquelles que intercooperen amb altres formant part d’iniciatives de 2n nivell (com la Xarxa d’Economia Solidària, la Federació de Cooperatives o d’altres).

Compromís de les empreses o organitzacions i disponibilitat:

Es prioritzarà les empreses o organitzacions que assegurin la seva presència durant tota la fira (18 al 30 de desembre 2020), o les que presentin propostes tancades per compartir una caseta amb altres empreses o organitzacions i que permetin assegurar la presència continuada al llarg de la Fira. En el cas d’haver-hi disponibilitat, es contactarà amb les empreses o organitzacions que no tenen disponibilitat per tota la Fira, i se’ls farà una proposta per compartir.

Qualitat i presentació dels productes (fins a 45 punts):

Es valorarà la qualitat, l’originalitat, la singularitat i presentació dels productes i que acompleixin les normatives vigents.

No es permetrà  la venda/oferta de productes/serveis que es contradiguin directament els principis de consum responsable o amb el llenguatge inclusiu i d’igualtat de gènere. En cas d’identificar-ne durant la fira, els organitzadors en poden sol·licitar la retirada.

Es valorarà positivament la presentació d’un dossier amb una descripció detallada de tots els productes que es posarà a la venda a la caseta (incloent-hi fotografies) així com una proposta de decoració de la parada/presentació dels productes.

Pràctiques i Valors del Consum Responsable i de l’Economia Social i Solidària (fins a 30 punts):

Les iniciatives hauran d’incorporar en els seus productes i/o serveis dels següents criteris de l’Economia Social i Solidària i del Consum Responsable:

Alimentació agroecològica, Proximitat, Cura de les persones, Gestió democràtica, Bon viure, Comerç just, Producció ambientalment sostenible, Prevenció de residus

És fonamental justificar detalladament en el formulari com es porten a la pràctica aquests principis (centrant-ho en els productes/serveis a vendre a la Fira). Es valorarà més el detall en les explicacions que el nombre de principis destacats.

Proximitat (fins a 10 punts):

L’Ajuntament de Barcelona organitza la Fira de Consum Responsable donant prioritat a propostes que involucrin empreses o organitzacions de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, tenint en compte les empreses o organitzacions de fora, que donada la singularitat del producte i/o de l’empresa o organització, justifiqui el fet que no estiguin arrelats a Barcelona.

Retorn social durant la Fira (fins a 15 punts):

És imprescindible el compromís en desenvolupar un retorn social per ser present a la Fira.

El format de retorn social és la realització d’activitats dirigides a la ciutadania, que es podrà desenvolupar al llarg del 2022, ja que durant la Fira no es podran dur a terme activitats presencials per les mesures derivades de la covid-19. Complementàriament, i enguany com a alternativa deguda a les restriccions vigents, es podrà proposar la generació i elaboració de material de difusió sobre les temàtiques assenyalades i la seva difusió i distribució.

Les propostes es valoraran en funció de la seva originalitat, la innovació en relació amb les propostes ja existents, la capacitat d’impacte en els hàbits de consum de les persones destinatàries, la capacitat de generar sinergies i enxarxament (poden ser propostes coorganitzades entre diverses entitats), la vinculació amb el territori i esdeveniments ja existents, la capacitat atractiva i motivadora, la vessant pedagògica en la manera de dur a terme les activitats i la transmissió del coneixement, l’estratègia de comunicació específica de les activitats i materials, la concreció de la seva posada a la pràctica, la dimensió de la proposta i els recursos invertits, etc.

Altres notícies destacades

Entrevista_octubre (1)

El dilema ‘l’economia o la vida’ mai ha existit des de l’ESS

10/10/2021 - 10:43

. Entrevista amb les coordinadores de la FESC2021, Eva Goenaga i Anna Fernàndez

Fira NADAL

Sol·licituds per participar a la VII Fira de Consum Responsable i d’ESS

08/10/2021 - 12:49

. El termini per sol·licitar la participació es tancarà a les 23.55 h del dimarts 19.

Cartell FESC 2021web

La XMESS i la FESC organitzen una jornada per administracions locals

08/10/2021 - 12:46

. L’Ajuntament de Barcelona presideix la XMESS i va ser un dels impulsors.