Un estudi radiografia l'estat del sector tèxtil a Barcelona des de la mirada de l’ESS

23/02/2019 - 18:24

En l’àmbit del tèxtil en Economia Social i Solidària (ESS), Barcelona Activa es disposa a planificar, desenvolupar i emprendre mesures en els propers tres anys.

Augmenten els projectes d'emprenedoria relacionats amb el sector tèxtil a Barcelona, segons ha posat de manifest un estudi impulsat des de Barcelona Activa i el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum. L’estudi, publicat recentment, ha estat elaborat per SETEM Catalunya i s’ha fet amb la finalitat de radiografiar l'estat del sector tèxtil a Barcelona des de la mirada de l'Economia Social i Solidària (ESS).

En un context general on la industria global del tèxtil està deslocalitzada i es caracteritza per l’alta competència de preus a la baixa, en els últims quatre anys hi ha hagut un creixement notable de projectes tèxtils a la ciutat de Barcelona amb característiques i finalitats diverses. Tot i la seva heterogeneïtat, són projectes que comparteixen l’aposta per l’ESS com a marc d’acció i una mateixa realitat envers els reptes de la indústria tèxtil al territori.

D’acord als resultats de l’estudi, s’ha posat en relleu que el sector del tèxtil en l’ESS aporta un valor afegit social i ambiental al conjunt de la societat: coneix la realitat social propera, s’esforça per garantir una comercialització justa i la traçabilitat dels seus productes, prioritza el consum de béns i serveis de proximitat, enforteix el teixit econòmic local i redueix l’impacte ambiental de la seva activitat.

Segons l’estudi, les iniciatives d’ESS que estan protagonitzant la recuperació de l’ofici a Barcelona són projectes, en bona part artesanals, que beuen de l’arrelada cultura tèxtil catalana i que aposten per roba personalitzada i pels productes tèxtils únics i de qualitat. Un altre dels aspectes rellevants és que l’auge de projectes tèxtils al territori coincideix amb l’inici de la recuperació econòmica d’ençà del 2014, marcada per un augment de la facturació del comerç tèxtil a Catalunya i a la resta de l’Estat.

És important destacar que la majoria de projectes analitzats neixen amb voluntat d’esdevenir fonts d’autoocupació amb caire professionalitzador, si bé el procés de maduració i solvència tècnica, econòmica i personal és de llarga durada. De fet, gairebé una quarta part de les iniciatives troben en el tèxtil una via per normalitzar l’accés al treball a persones en situació de vulnerabilitat i tenen un rol proactiu en el foment de la cohesió social, ja sigui a través de projectes d’inserció sociolaboral o d’autoocupació.

L’aposta per l’economia circular des d’una mirada ecològica

Al llarg de l’exploració es va detectar un augment d’iniciatives que incorporen pràctiques d’economia circular, utilitzen fibres reciclades i materials reciclats en la producció de vestuari o fan de la gestió de residus el centre de la seva activitat. La tendència a recuperar els productes tèxtils per dotar-los d’una segona, tercera o quarta vida és essencial, en tant que trenca l’actual sistema lineal de producció i ús de la roba, un sistema insostenible que implica un gran ús de recursos naturals que es dissipen cada vegada més de pressa.

Per tot l’anterior podem dir que el camí recorregut per les iniciatives del sector tèxtil a Barcelona per reduir l’impacte ambiental de la seva activitat com ara les pràctiques de gestió de residus i d’economia circular, la priorització de productes ecològics o reflexió sobre la petjada ecològica fan que aquestes iniciatives puguin contribuir a enriquir amb coneixement i experiències de bones pràctiques el moviment de l’ESS.

El repte del futur tèxtil en ESS

La fotografia del sector ha permès conèixer un univers d’iniciatives divers i especialment complex, però amb una forta voluntat d’enxarxament, fet que permet apuntar cap a la promoció de l’emprenedoria col·lectiva com un dels camins a recórrer.

Per això, Barcelona Activa considera que és important impulsar la indústria per tal d’assegurar la sostenibilitat del sector a Catalunya, el manteniment dels sabers i coneixements tradicionals que caracteritzen la indústria catalana alhora que assegurar la traçabilitat dels productes.  Per tal motiu, es disposa a planificar, desenvolupar i emprendre mesures com la visibilització i la generació d’espais de participació per als propers tres anys.

No deixeu de mirar el vídeo sobre la radiografia del sector tèxtil a Barcelona des de la mirada de l’ESS.

Altres notícies destacades

Dret al Consum Responsable

17/07/2019 - 10:35

Parlem de la creació de l’Àgora de Drets sobre el Dret a un Consum Responsable i com s'hi pot participar.

“Hem d’aportar al comerç tradicional els valors de l’ESS”

27/06/2019 - 13:48

Entrevista a Llàtzer Torrente, President de la Cooperativa Molsa, on parlem dels models de consum i de sobirania alimentària a Barcelona.

Diàleg entre models d’incubació per projectes d'ESS al BizBarcelona

27/06/2019 - 11:17

L'espai va permetre debatre què significa emprendre col·lectivament i acompanyar iniciatives en contextos de comunitat i col·laborativament.