Una bona manera d’aprendre: intercooperar per a una alimentació més sostenible a la ciutat!

22/05/2019 - 09:12

Aposta per l’Aprenentatge Servei (ApS), el qual es defineix de manera senzilla com “aprendre fent un servei a la comunitat”.

Des de la tardor del 2018, l’equip de Política Alimentària Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa està treballant amb el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei per fer possible projectes agroalimentaris d’intercooperació entre diversos agents amb l’objectiu de promoure una alimentació més sana, justa i sostenible a la ciutat.

Es tracta d’una iniciativa de Barcelona Activa que s’emmarca en la seva voluntat d’oferir formació i acompanyament en economia social i solidària (ESS). S’ha apostat per la metodologia de l’Aprenentatge Servei (ApS), la qual es defineix de manera senzilla com “aprendre fent un servei a la comunitat”, i promou projectes vivencials i cooperatius arrelats al territori, aspectes que encaixen molt amb els valors i plantejament de l’economia social i solidària. Es tracta doncs, de dur a terme actuacions que integrin el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors.

A l’inici del projecte es van realitzar 2 sessions informatives que van tenir una bona acollida amb la participació d’un gran nombre d’entitats i projectes diversos com el Grup ATRA, Fundació Tres Turons, Mercats de Barcelona, Argelaga, Setem, Espigoladors, Plataforma Aprofitem els Aliments, La Xarxa Restaurants Sostenibles, el grup d’ecoconsum La Sardineta, horts comunitaris, projectes com El Peix al Plat o Menjador Ca La Rosa, interessats en conèixer les potencialitats d’aquesta metodologia i treballar en el sector agroalimentari.

Posteriorment, quatre d’aquestes entitats (Grup ATRA, Fundació Tres Turons, Mercats de Barcelona i Argelaga) van participar a 3 sessions formatives pensades per definir, amb l’acompanyament del Centre Promotor, projectes d’Aprenentatge Servei a mida de les seves necessitats i possibilitats.

Finalitzada la formació, totes les entitats han rebut una sessió d’assessorament individualitzada en la que s’han treballat qüestions relacionades amb la concreció i el tancament de les propostes dissenyades per a la seva posada en pràctica. A més, un dels projectes resultants ha gaudit d’un acompanyament per tal de facilitar la seva implementació, esdevenint projecte pilot. Es tracta del projecte Mans a terraimpulsat pel Servei Prelaboral (SPL) del Grup ATRA i l’Escola Baldiri i Reixach.

Una iniciativa en que els participants del taller de fusteria del SPL han dissenyat i construït unes taules de cultiu per al centre educatiu a partir de les necessitats expressades pels infants, a la vegada que els i les estudiants de la formació d’horticultura ecològica i voluntaris/es de l’hort comunitari “Horta amb Gràcia” s’han encarregat de transmetre els coneixements d’horticultura a aquests infants de 4rt curs compartint sessions pràctiques. Les mateixes criatures de 4rt han esdevingut encarregades de transmetre els coneixements adquirits a altres companys i companyes de l’escola, així com de fer el seguiment i manteniment del projecte al centre. Mitjançant la pràctica vivencial, l’observació i l’anàlisi d’aquesta experiencia, l’escola  ha pogut consolidar el treball curricular dels alumnes.

Amb Mans a terra tots els implicats donen i reben del que han après: per una banda, els participants dels diferents projectes de l’entitat esdevenen formadors consolidant i ampliant els continguts rebuts a la formació d’horticultura ecològica i les competències adquirides al SPL. I per altra banda, l’alumnat de l’escola, a més d’aprendre a cultivar i mantenir l’hort, es coresponsabilitza de la seva posada en marxa, seguiment i difusió. Configurant-se així una experiència de treball conjunt que permet abordar qüestions com són: el consum responsable i conscient, la producció  sostenible d’aliments i l’agroecologia (de forma pràctica i vivencial) simultàniament a valors i competències clau com el treball en equip, la convivència, la responsabilitat, el respecte, l’acceptació de les diferències, les habilitats socials i comunicatives, la superació, la capacitat d’aprenentatge i de demanar ajuda, la confiança, l’esforç, la constància i, sobretot, l’autoestima.

També convé destacar com, a partir de la formació realitzada a la Fundació Tres Turons i a Mercats de Barcelona, conjuntament amb altres agents del territori, es troben actualment explorant i treballant plegats per impulsar un projecte a l’espai de Cuina del Mercat de la Guineueta.

Finalment, amb l’objectiu de teixir aliances i aprofundir en els valors i potencialitats de desenvolupar projectes educatius en aquests camps, en paral·lel s’estan duent a terme sessions d’enxarxament (Seminari permanent d’ApS) adreçades a entitats i persones ja participants i d’altres noves interessades en aquesta tipologia de projectes, vinculades a l’agroecologia i l’economia social. El passat 30 d’abril es va realitzar una segona sessió i el pròxim 11 de juny està prevista una tercera i darrera sessió.

Fruit de tot el procés col·lectiu d’aprenentatge, es publicarà una guia pràctica per fomentar projectes d’Aprenentatge Servei en temes agrolimentaris i ESS entre les entitats i centres educatius.  

Durant aquests mesos s’ha pogut constatar un gran interès i potencialitats tant d’aquesta metodologia com dels temes plantejats: l’alimentació i l’economia social i solidària. Per la qual cosa, seria bo abordar futures estratègies de coordinació amb d’altres àrees de l’Ajuntament que també estan impulsant l’ApS (com la Direcció de Justícia Global) o que hi tenen també gran interès (com Ecologia Urbana).

Seguim intercooperant per una alimentació més sana, justa i sostenible! T’hi sumes?

Si esteu interessades en conèixer amb més detall aquest projecte, participar en la darrera sessió d’intercanvi prevista l’11 de juny o estar al cas de la publicació de la guia pràctica podeu contactar amb nosaltres a politicalimentaria@bcn.cat

Altres notícies destacades

“Nosaltres, des d’ECAS, treballarem perquè la implantació de l’estratègia 2030 estigui connectada al màxim amb iniciatives socials d’atenció a les persones”

14/06/2021 - 10:49

Economia Social i Solidària. Mariona Puigdellivol és la nova directora de la Federació d'Entitats catalanes d'Acció Social, l'ECAS.

Crida d’organitzacions tecnològiques i d’igualtat de gènere per aportar la seva expertesa a MatchImpulsa

14/06/2021 - 08:33

Economia Social i Solidària. 'Matchtech' i 'MatchIgualtat' posen de relleu la perspectiva tranversalment feminista de MatchImpulsa

“Comerç verd”: més productes ecològics i de proximitat als mercats municipals

11/06/2021 - 15:10

Comerç i mercats. Aquest programa qualificarà i identificarà els espais alimentaris que ofereixen aliments locals, de petits productors, ecològics, de pagès i de llotja.