Les polítiques públiques locals previstes en el Pla d’Impuls a l'Economia Social i Solidària responen a dos grans objectius generals: la seva promoció i reforç.  

Promoció

Es tracta de mesures de sensibilització i difusió per normalitzar l’Economia Social i Solidària, establir-hi simpaties, donar-hi receptivitat social i estimular-hi la participació ciutadana.

També inclou mesures d’impuls per generar noves iniciatives, així com transformar societats mercantils ja existents en entitats d’economia social i solidària, o apropar-les-hi.

Reforç

Aquestes mesures volen enfortir i millorar les iniciatives d’Economia Social i Solidària ja existents per consolidar-les i desenvolupar-les. També per millorar-ne l'articulació socioempresarial, sociopolítica i sociocomunitària.


La perspectiva de gènere i la integració social són transversals als objectius i actuacions d’aquest pla. Per aquest motiu sempre s'hi intentarà garantir un accés equitatiu de col·lectius històricament exclosos del mercat laboral, de manera que participin en la presa de decisions, el finançament i el discurs públic.

El ventall de recursos que s’ofereixen per complir aquests objectius són, entre d’altres, formació, ajuts econòmics, contractació pública responsable, finançament, assessorament i acompanyament, participació directa, cessió d’espais i materials, detecció d’oportunitats i de necessitats socials i impuls d’avantatges fiscals.