Amb un pressupost de més de 24 milions d’euros, el Pla Impuls aconseguirà que l’any 2019 la ciutat de Barcelona tingui una economia més plural, capaç de generar unes relacions econòmiques més justes. 

Pressupost Pla Impuls a Barcelona 2015-2019