"Una política coproduïda dotada de recursos i serveis per fer possible un canvi de model agroalimentari."

La política alimentària la fem entre totes i tots. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament es treballa amb i per als diferents agents de la cadena alimentària per dur a terme una política coproduïda que sigui capaç d’articular i reforçar els espais de trobada i participació amb el sector privat, però, també, que estigui dotada d’un ventall de recursos i serveis que permetin consolidar i eixamplar la comunitat pagesa i el ventall d’iniciatives d’alimentació sostenible i de proximitat existents.


Com pots participar en aquesta transició agroecològica a Barcelona?

Des de l’Ajuntament de Barcelona, es vol donar continuïtat al procés de LlaurantBarcelona i posar en marxa un espai participat que permeti avançar cap a una sobirania alimentària real a la ciutat amb la participació popular dels actors clau del món agroecològic.

Si hi estàs interessat, pots contactar amb nosaltres i et mantindrem al corrent de les convocatòries.

Quins recursos i serveis hi ha per fer-ho possible?

Finançament

La Direcció d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa disposen de línies de subvencions per promoure i enfortir l’economia social i solidària i models agroalimentaris sostenibles.

L’edició 2019 de la línia de subvencions 'Impulsem el que fas' promogudes per Barcelona Activa inclou una modalitat específica per promoure models agroalimentaris sostenibles.

A més, d’altres convocatòries promogudes per la Direcció d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona també tenen línies que poden encaixar amb necessitats formatives, finançament o comunicació d’iniciatives agroalimentàries que estiguin en el marc de l’economia social.

L'Eix Muntanya: un viver de projectes per a la transició agroecològica!

El projecte Eix Muntanya té per objectiu impulsar l’agroecologia i l’Economia Social i Solidària als barris de muntanya de la ciutat, reconeixent-ne i destacant-ne les seves singularitats com a territori i la creativitat social de les entitats que hi treballen.

Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum s’ha volgut reforçar el potencial agroecològic i social que tenen els barris de muntanya per fomentar la transició agroecològica de la ciutat, i donar-hi suport; és a dir, la transició cap a un teixit socioeconòmic, una ciutat i un sistema alimentari més sa, més just i més sostenible, que doni resposta a la situació d’emergència climàtica amb iniciatives locals i arrelades al territori.

El projecte Eix Muntanya va començar a caminar l’abril de 2018 i, amb el suport de la Secretària Tècnica d’Arran de Terra, ha aconseguit visibilitzar projectes, enxarxar-los, dotar-los d’eines i treballar en coordinació amb una gran diversitat d’agents socials, professionals i institucionals, que comparteixen unes característiques i reptes comuns propis dels territoris de muntanya a través d’espais de participació. 

 

 

Eixos d’acció

S’han dissenyat i començat a desenvolupar una sèrie d’eixos d’acció:

  1. Acompanyament a iniciatives de l’àmbit agroecològic i social. Per facilitar la concreció i l'aterrament de les seves propostes des de la perspectiva de l’agroecologia i l’ESS, l’articulació amb d’altres entitats del territori i la interlocució amb les administracions públiques.
  2. Impuls d’una xarxa de nodes agroecològics. Avançar en el disseny i la concreció de nous usos per a equipaments del territori, enriquint la perspectiva agroecològica i comunitària dels que ja existeixen i articulant-los entre ells.
  3. Regeneració agroambiental: l’AgroSerraEscola. Materialitzar iniciatives de gestió integral del territori agroforestal, com la silvicultura social, vergers comestibles o la introducció de la ramaderia de cabres a la solana de Collserola.

 

→Consulta el mapa d’iniciatives d’Economia Social i Solidària i agroecologia de l’Eix Muntanya