"Una política coproduïda dotada de recursos i serveis per a fer possible un canvi de model agroalimentari."

La política alimentària la fem entre totes. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament treballem amb i per als diferents agents de la cadena alimentària per dur a terme una política coproduïda que sigui capaç d’articular i reforçar els espais de trobada i participació amb el sector privat, però també, que estigui dotada d’un ventall de recursos i serveis que permetin consolidar i eixamplar la comunitat pagesa i el ventall d’iniciatives d’alimentació sostenible i de proximitat existents.


Com pots participar d’aquesta transició agroecològica a Barcelona?

Des de l’Ajuntament de Barcelona, es vol donar continuïtat al procés de LlaurantBarcelona i posar en marxa un Espai Participat que permeti avançar cap a una sobirania alimentària real a la ciutat amb la participació popular dels actors claus del món agroecològic.

Pots consultar els aspectes clau sobre aquest Espai Participat, que podria esdevenir en un futur Consell Alimentari, aquí.

Si estàs interessat, pots contactar amb nosaltres i et mantindrem al corrent de les convocatòries.

Quins recursos i serveis existeixen per fer-ho possible?

Finançament

La Direcció d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa disposen de línies de subvencions per promoure i enfortir l’economia social i solidària i models agroalimentaris sostenibles.

L’edició 2019 de la línia de subvencions Impulsem el que fas promogudes per Barcelona Activa, inclou una modalitat específica per promoure models agroalimentaris sostenibles.

A més, d’altres convocatòries promogudes per la Direcció d’Economia Cooperativa, Social i solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, també tenen línies que poden encaixar amb necessitats formatives, finançament o comunicació d’iniciatives agroalimentàries que estiguin en el marc de l’economia social.

L'Eix Muntanya: un viver de projectes per a la transició agroecològica!

El projecte Eix Muntanya té per objectiu impulsar l’Agroecologia i l’ESS als barris de muntanya de la ciutat, reconeixent i posant en valor les seves singularitats com a territori i la creativitat social de les entitats que hi treballen.

Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum s’ha volgut reforçar i recolzar el potencial agroecològic i social que tenen els barris de muntanya per fomentar la transició agroecològica de la ciutat; és a dir, la transició vers un teixit socioeconòmic, una ciutat i un sistema alimentari més sa, més just i més sostenible, que doni resposta a la situació d’emergència climàtica amb iniciatives locals i arrelades al territori.

El projecte d’Eix Muntanya va començar a caminar l’abril de 2018 i, amb el suport de la Secretària Tècnica d’Arran de Terra, ha aconseguit visibilitzar projectes, enxarxar-los, dotar-los d’eines i treballar en coordinació amb una gran diversitat d’agents socials, professionals i institucionals, que comparteixen unes característiques i reptes comuns propis dels territoris de muntanya a través d’espais de participació. 

 

 

Eixos d’acció

S’ha dissenyat i començat a desenvolupar una sèrie d’eixos d’acció:

  1. Acompanyament a iniciatives de l’àmbit agroecològic i social. Per facilitar la concreció i aterrament de les seves propostes des de la perspectiva de l’agroecologia i l’ESS, l’articulació amb d’altres entitats del territori i la interlocució amb les administracions públiques.
  2. Impuls d’una xarxa de nodes agroecològics. Avançar en el disseny i concreció de nous usos per a equipaments del territori, enriquint la perspectiva agroecològica i comunitària dels que ja existeixen i articulant-los entre ells.
  3. Regeneració agroambiental: l’AgroSerraEscola. Materialitzar iniciatives de gestió integral del territori agroforestal, com la silvicultura social, vergers comestibles o la introducció de la ramaderia de cabres a la solana de Collserola.

 

→Consulteu el mapa d’iniciatives d’ESS i Agroecologia de l’Eix Muntanya