Crèdits i línies de finançament

Amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria social i reforçar empresarialment els projectes de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, l’Ajuntament de Barcelona col·labora amb dues entitats de banca ètica i cooperativa, Fiare Banca Etica i Coop57, per millorar l'accés al crèdit i al finançament i contribuir, per tant, a la consolidació i l'estabilitat financera d'aquests projectes. També ha creat un nou Fons de Crèdit Municipal.

D’aquesta manera, els projectes amb una clara vessant social i econòmicament viables poden optar per unes condicions favorables alhora de sol·licitar noves línies de crèdit i finançament.

Subvencions

L'Ajuntament de Barcelona ofereix un seguit de subvencions als projectes o activitats que promoguin o reforcin el caràcter transformador de l'Economia Social i Solidària, com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat. L'import de la subvenció no pot superar el 80% de la despesa total del projecte.

Hi poden optar entitats i empreses del Tercer Sector Social, cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú i entitats universitàries i educatives.

La convocatòria d’aquestes subvencions és anual.

 

 

Enfortiment Economia Social i Solidària