Territorialització i acció comunitària

L’ESS és un component fonamental per combatre les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat, que són moltes i es concentren intensament en determinats barris i districtes. Així es prioritzen i s’adapten les actuacions i accions segons les necessitats de cada un d’ells i es coprodueix amb barris i districtes el disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació de les actuacions. Tota l’actuació de l’ESS s’esdevé d’acord amb l’estratègia i el calendari del Pla de Barris de l’Ajuntament i els Plans de Desenvolupament dels Districtes liderats per Barcelona Activa.


Objectius: 

Impulsar l’ESS en els districtes i els barris, aprofundint en el seu coneixement i adaptant les actuacions a les necessitats i especificitats de cada un d’ells

Desenvolupar una estratègia específica a cadascun dels 10 districtes

Donar suport a projectes emblemàtics territorials i identificar noves potencialitats

 

A qui es dirigeix: 

Persones tècniques de districte

Teixit sociocomunitari i socioempresarial

Àrees de l’Ajuntament

 

29Promoure i reforçar processos de foment de l’ESS als barris i districtes, des de l’acció sociocomunitària
Accions 2016 2017 2018 2019
Incloure projectes i processos de l’ESS als Plans de desenvolupament econòmic de districte i als plans de barri acompanyant el seu desplegament
Conceptualitzar i desenvolupar el model d’actuació territorial, de coproducció sociocomunitària de l’ESS als barris i districtes prioritzant en funció de l’estratègia de superació de les desigualtats a la ciutat
Estendre progressivament, als altres barris i districtes, el model d’actuació territorial de coproducció sociocomunitària de l’ESS
Promoure i crear mercat social a escala de barri i/o districte mitjançant la intercooperació
Promoure la resolució de les necessitats fonamentals a través de l’ESS (espais, finançament i sostenibilitat econòmica, fórmules jurídiques i formacions específiques)
Accions Anys
Incloure projectes i processos de l’ESS als Plans de desenvolupament econòmic de districte i als plans de barri acompanyant el seu desplegament 2016
2017
2018
2019
Conceptualitzar i desenvolupar el model d’actuació territorial, de coproducció sociocomunitària de l’ESS als barris i districtes prioritzant en funció de l’estratègia de superació de les desigualtats a la ciutat 2016
2017
2018
2019
Estendre progressivament, als altres barris i districtes, el model d’actuació territorial de coproducció sociocomunitària de l’ESS 2017
2018
2019
Promoure i crear mercat social a escala de barri i/o districte mitjançant la intercooperació 2016
2017
2018
2019
Promoure la resolució de les necessitats fonamentals a través de l’ESS (espais, finançament i sostenibilitat econòmica, fórmules jurídiques i formacions específiques) 2016
2017
2018
2019
31Reforçar i impulsar projectes emblemàtics d’economia social i solidària a la ciutat
Accions 2016 2017 2018 2019
Impulsar projectes emblemàtics de ciutat com a referents i inspiració als barris: Coòpolis, Can Picó, Eix Pere IV…
Reforçar projectes pioners de referència territorial de l’ESS com el Mercat Importa, CooperaSec, Impuls Cooperatiu de Sants…
Impulsar el naixement de nous espais territorials de referència de l’ESS des de la perspectiva sociocomunitària
Donar suport a la gestió comunitària d’espais periurbans
Accions Anys
Impulsar projectes emblemàtics de ciutat com a referents i inspiració als barris: Coòpolis, Can Picó, Eix Pere IV… 2016
2017
2018
2019
Reforçar projectes pioners de referència territorial de l’ESS com el Mercat Importa, CooperaSec, Impuls Cooperatiu de Sants… 2016
2017
2018
2019
Impulsar el naixement de nous espais territorials de referència de l’ESS des de la perspectiva sociocomunitària 2016
2017
2018
2019
Donar suport a la gestió comunitària d’espais periurbans 2017
2018
2019
32Eix Muntanya: impulsar i enfortir d’experiències d’ESS per contribuir a l’obertura de la muntanya a la ciutat
Accions 2016 2017 2018 2019
Fer un estudi per conceptualitzar l’actuació global a l’Eix Muntanya
Desenvolupar l’estratègia definida, reforçant els projectes existents i fomentant la creació de nous projectes
Fomentar la reruralització urbana a través de projectes d’ESS
Accions Anys
Fer un estudi per conceptualitzar l’actuació global a l’Eix Muntanya 2016
2017
Desenvolupar l’estratègia definida, reforçant els projectes existents i fomentant la creació de nous projectes 2017
2018
Fomentar la reruralització urbana a través de projectes d’ESS 2017
2018
2019