Transformació

Tenint en compte l’alt impacte de les entitats de l’Economia Social i Solidària en l’activitat econòmica de la ciutat, cal que aquestes juguin un paper preponderant en la construcció d’un nou model socioeconòmic de Barcelona. 
 
De totes maneres, hi ha reptes que l’àmbit de l’Economia Social i Solidària ha d’afrontar en el camí cap a la seva consolidació i per esdevenir una referència com a alternativa urbana que passen per l’enfortiment de les iniciatives concretes en termes de:
 
Viabilitat socioeconòmica
Tot i la resiliència en relació amb la crisi, la dimensió reduïda de moltes iniciatives d’Economia Social i Solidària posa en perill la seva viabilitat econòmica, per la qual cosa cal consolidar el teixit existent i augmentar-ne la dimensió; en part, millorant un dels seus punts dèbils: la comercialització. 
 
Apoderament i gestió democràtica
La gestió de les iniciatives des de la democràcia i la participació és un dels elements distintius i transformadors de l’Economia Social i Solidària, però en una societat que no està primordialment regida per aquests valors pot suposar una fragilitat que s’ha de combatre amb programes  específics d’acompanyament en gestió cooperativa integral, i que aquesta contagiï la gestió empresarial global.

Generació d’ocupació de qualitat
Finalment, cal vetllar perquè l’Economia Social i Solidària generi llocs de treball estables, amb una remuneració  adequada i unes condicions que permetin prioritzar la sostenibilitat de la vida.

L'economia social i solidària a Barcelona. Transformació