Quan en l’economia imperant es parla de creixement econòmic, no s'esmenten les necessitats de la societat ni els recursos existents, només es té en compte l’àmbit productiu i monetari.

Però davant d'una situació de crisi com l’actual, cal experimentar i consolidar noves formes d’entendre l’economia i l’empresa que donin resposta a les emergències, amb una estratègia de transformació social a mitjà i llarg termini. Cal ampliar la mirada i no limitar-se a polítiques d’ocupació, incloure-hi totes aquelles activitats que fan possible la vida.

L’economia plural és un sistema econòmic que engloba tots els camps del cicle econòmic convencional —producció, comercialització, consum i finançament—, però també el treball domèstic i les tasques de cura, les economies comunitàries, el procomú, l’autoproducció o l’intercanvi no monetaritzat, entre d’altres.

Aquest nou sistema permet que aflorin un conjunt de pràctiques econòmiques valuosíssimes per a la sostenibilitat integral (econòmica, social i ambiental), que fins ara estaven menystingudes o, directament, invisibilitzades.

El canvi de model socioeconòmic que impulsa l’Ajuntament de Barcelona pretén avançar cap a una concepció d’economia plural, que implica:

  • Democratitzar la infraestructura de recursos comuns (aigua, terra, energia, coneixement...), que han de ser gestionats per la societat o, quan no sigui possible, per les administracions.
  • Subordinar el mercat a les exigències del bé comú i, per tant, regular-lo democràticament, tant des dels governs locals, comarcals i nacionals, com des de la ciutadania.
  • Impulsar l’economia desmonetaritzada basada en els principis de reciprocitat i d’autoconsum.

Empreses ciutadanes
De la mateixa manera que s’espera que les persones que habiten els municipis vetllin per allò comú i s’impliquin en el desenvolupament del territori per construir ciutats on valgui la pena viure, hem de poder exigir a les empreses que siguin ciutadanes. L’empresa ciutadana, a més de productes i serveis útils per a les persones, que ven a un preu just, genera uns excedents econòmics i socioculturals que distribueix de manera participativa i equitativa entre els seus membres, l’empresa mateixa i la societat.


Transformació socioeconòmica
Impulsar l’Economia Social i Solidària a la ciutat passa per enfortir les entitats que ja treballen vinculades al territori i potenciar la reducció de desigualtats i el canvi social. D’aquesta manera, les polítiques que es duguin a terme no seran simplement econòmiques, sinó socioeconòmiques, guiades pels valors següents: cooperació, qualitat de vida, sostenibilitat i equitat. 

L’aplicació d’aquests valors hauria de comportar una reorientació de l’economia en quatre sentits:

  • La regeneració del sistema financer i monetari perquè serveixi a l’economia productiva i no al capital rendista.
  • La  reorientació de l’economia productiva perquè prioritzi cobrir les necessitats i no estigui tan determinada per criteris de rendibilitat de la inversió o de creixement econòmic.
  • La visibilització, comptabilització i distribució igualitària de l’economia reproductiva, és a dir, del treball domèstic i de les cures.
  • La reconversió de les nostres formes de producció i de consum cap a un model baix en consum d’energia i de  recursos i en generació de residus.