Planificació i estratègia

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit de l'Economia Social i Solidària.