AICEC-ADICAE: sensibilitzar per a un consum crític
La Fàbrica: generem consum responsable a Sant Martí
Associació SEBA: el consum responsable de l’energia
Colectic: robòtica i programació amb mirada social i feminista
Observatori IQ: d'associació a cooperativa
Nusos: per una ciència oberta i comunitària
Almena: unes guies per incorporar la perspectiva de gènere a l'ESS
BCNviuESS Procomuns Urbans
BCNviuESS Polítiques Alimentàries
BCNviuESS Democratització de les Cures