Ponents

A continuació es presenta informació bàsica de presentació de cada participant. A banda de les persones ponents, a la jornada també es convidarà a participar el públic assistent. S’obriran diversos torns de paraula per recollir les impressions, comentaris i preguntes de les persones presents a l’auditori. Cada torn coincidirà amb la finalització de la conferència inaugural i de cadascuna de les taules rodones.