Les noves tecnologies estan transformant les nostres ciutats, també les formes d’administrar-les i de governar-les.

Ja el 1990, l'Ajuntament de Barcelona va crear l’Institut Municipal d’Informàtica, amb l’objectiu de subministrar tots els serveis de les tecnologies de la informació i comunicació al consistori i als organismes i les empreses públiques que en depenen.

Ara, l'Ajuntament de Barcelona vol esdevenir un referent en l’aplicació de les innovacions tecnològiques per millorar l’Administració pública. Per això, està desplegant un pla de transformació digital ambiciós, que forma part del Pla BCN Digital i el complementa.

Media Tic

La transformació digital de l’Ajuntament

Vuit eixos de digitalització de l’Ajuntament de Barcelona:

Esquema de la transformació digital
 • Transparència

  Les dades i la informació han de ser transparents per a qui les proporciona i les utilitza.

 • Oficina sense papers

  Estalvi en recursos comuns com paper o tòner, i s'evita la duplicitat de la informació.

 • Informació consistent

  Amb la digitalització, es treballa amb dades consistents i unívoques.

 • Estalvi energètic

  Simplificació de processos i estalvi en l'ús de maquinari.

 • Participació

  Processos de participació interna i externa més senzills.

 • Expedient comú

  La digitalització facilita la gestió comuna dels diferents tipus d'expedients.

 • Accés simplificat

  Accés als serveis municipals de manera simplificada i fàcil.

 • Proximitat

  Solucions més ajustades a les necessitats de cada col·lectiu.