El comerç és un sector estratègic per a les ciutats, atès que és una peça clau de l’activitat econòmica, de la configuració de l’espai urbà i de la integració social.

L’activitat comercial determina la vitalitat econòmica de les zones urbanes com a generadora i distribuïdora de riquesa i ocupació. Per a la nostra economia local, representa uns valors econòmics molt significatius, el 21,9% de l’ocupació, i genera prop del 15% del PIB de Barcelona.

El comerç constitueix un element determinant per a la cohesió i la integració social, basat en l’equitat i la igualtat d’oportunitats; determinant per configurar districtes i barris amb identitat pròpia, activitats singulars i culturalment diverses, carrers i places públiques com a espais de relacions veïnals, mercats com a agents catalitzadors dels barris... En definitiva, el comerç va més enllà de la seva consideració com un sector econòmic estratègic: el comerç fa ciutat.

Objectius

 • Promoure el model associatiu en el sector comercial.
 • Afavorir la participació del món del comerç.
 • Promoure el comerç de proximitat, sobretot als barris, per evitar la desertització comercial i els processos de degradació urbana.
 • Defensar el valor social del comerç.
 • Reforçar la implantació de la qualitat en el comerç.
 • Reforçar el dinamisme, la innovació i l’adaptació permanent en el món del comerç, apostant per l’emprenedoria.
 • Garantir el coneixement i la formació dels comerciants, i promoure una adaptació permanent de la normativa per donar una resposta ràpida a les necessitats i prioritats de cada moment del món del comerç.

Accions

 • Promoure el comerç de proximitat responsable i sostenible a través d’ajuts i formació per millorar-ne la competitivitat.
 • Impulsar campanyes de promoció comercial i col·laborar amb les que duen a terme les associacions de comerciants per promocionar el comerç de la ciutat.
 • Crear, amb Barcelona Activa, el catàleg de serveis per al comerç.
 • Impulsar la digitalització del comerç a través de proves pilot com els ajuts per a la transformació digital i la plataforma de fidelització VIBA.
 • Pla de descentralització comercial i atenció a les zones de la ciutat amb més necessitat d’enfortir el comerç:
  • Elaborar plans de desenvolupament econòmic de districte en clau de proximitat, construint entre els actors de territori estratègies compartides per reforçar l’emprenedoria, l’empresa, el comerç i l’ocupació.
  • Crear un pla per promoure l’ocupació dels locals sense activitat.
 • Promoure la continuïtat i la rehabilitació ambiental dels comerços.
 • Facilitar informació i dades estadístiques sobre el comerç barceloní mitjançant el web barcelona.cat/comerç.
 • Facilitar informació sobre la normativa aplicable al comerç.
Establiments comercials a Gràcia
Establiments comercials a Gràcia