El comerç és un sector estratègic per a les ciutats, atès que és una peça clau de l’activitat econòmica, de la configuració de l’espai urbà i de la integració social.

L’activitat comercial determina la vitalitat econòmica de les zones urbanes com a generadora i distribuïdora de riquesa i ocupació. Per a la nostra economia local, representa uns valors econòmics molt significatius, el 21,9% de l’ocupació, i genera prop del 15% del PIB de Barcelona.

El comerç constitueix un element determinant per a la cohesió i la integració social, basat en l’equitat i la igualtat d’oportunitats; determinant per configurar districtes i barris amb identitat pròpia, activitats singulars i culturalment diverses, carrers i places públiques com a espais de relacions veïnals, mercats com a agents catalitzadors dels barris... En definitiva, el comerç va més enllà de la seva consideració com un sector econòmic estratègic: el comerç fa ciutat.

I en aquest marc, la xarxa de mercats municipals és un referent de la vida als barris barcelonins. No només proporcionen una experiència de convivència, sinó que també esdevenen motors dels barris en liderar-ne el comerç. Són una peça clau en el desenvolupament econòmic, a més de sinònim de valors associats a la sostenibilitat social, mediambiental i cultural, tot impulsant uns hàbits alimentaris equilibrats i saludables.

De la mateixa manera, Mercabarna, un dels principals mercats majoristes europeus, amb més de dos milions de productes frescos comercialitzats a l’any, garanteix l'aprovisionament d’aliments a uns deu milions de consumidors de Catalunya, Espanya i nombrosos països del món. Així mateix, és un canal de comercialització de l'agricultura, la pesca i la ramaderia de proximitat, dinamitzador del comerç i la restauració locals, generador de sinergies, economies d'escala i concentració, impulsor de la dieta mediterrània, de la lluita contra el malbaratament alimentari i d'uns hàbits d'alimentació saludables. L’Agència de Salut Pública de Barcelona vetlla per la seguretat alimentària dins Mercabarna.

Objectius:

 • Promoure una corresponsabilitat compartida amb els agents representatius del sector, susceptible d’avançar en la construcció conjunta del model comercial de la ciutat.
 • Que als barris hi hagi uns comerços capaços de satisfer els usos ciutadans i, entre aquests, els usos de la compra combinada amb l’oci o altres usos socials.
 • Avançar amb un tractament integral que doti els barris de personalitat, identitat i atractius per compartir, on el comerç de proximitat pugui crear negocis innovadors, sostenibles i integrats en una trama urbana, física o digital.
 • Facilitar des de l’Ajuntament instruments adreçats a millorar la competitivitat comercial per fer front als reptes que el comerç té en un món globalitzat i digital.
 • Enfortir el sector comercial acompanyant la transformació del model associatiu de les entitats comercials.
 • Promoure el producte local i de proximitat mitjançant la xarxa de comerç de proximitat, els mercats municipals i Mercabarna.
 • Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat.

Accions:

 • Promoure el comerç de proximitat responsable i sostenible a través d’ajuts i formació per millorar-ne la competitivitat.
 • Crear, amb Barcelona Activa, el catàleg de serveis per al comerç.
 • Impulsar la digitalització del comerç a través de proves pilot com els ajuts per a la transformació digital i la targeta de fidelització Compra BCN.
 • Pla de descentralització comercial i atenció a les zones de la ciutat amb més necessitat d’enfortir el comerç:
  • Elaborar plans de desenvolupament econòmic de districte en clau de proximitat, construint entre els actors de territori estratègies compartides per reforçar l’emprenedoria, l’empresa, el comerç i l’ocupació.
  • Crear un pla per promoure l'ocupació dels locals sense activitat.
 • Promoure la continuïtat i la rehabilitació ambiental dels comerços.
 • Desenvolupar el Pla estratègic de mercats 2015-2025.
 • Renovar els mercats de Sant Antoni, Sant Andreu, Vall d’Hebron, Bon Pastor i Abaceria.
Parada de fruita d'un mercat