L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC) és un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu ajudar els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat de Barcelona, ja siguin consumidors, comerciants o usuaris, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum. 

La tasca del personal de l’OMIC s’emmarca en el projecte global de construcció d’una ciutat centrada en l’atenció a les persones i la qualitat de vida, fomentant la mediació i l’arbitratge com a mitjà de resolució de conflictes.

 Serveis que ofereix

  • Informació i assessorament sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica.
  • Tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors residents a Barcelona o referents a establiments ubicats a Barcelona.
  • Conciliació entre les parts, mitjançant mediació, en cas de conflicte de consum.
  • Campanyes i accions formatives sobre consum a diversos col·lectius.
  • Recopilació i actualització de documentació legislativa en matèria de consum, i donar publicitat a aquesta documentació.
  • Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses en prevenció de problemàtiques que puguin sorgir. 
  • Lliurament de fulls de reclamació als comerços i informació sobre els seus drets i obligacions envers els consumidors i usuaris.
Oficina de l'OMIC a Barcelona