Des de fa unes dècades, s’ha consolidat una altra manera d’entendre el consum. És l’anomenat consum responsable, altrament dit conscient, crític, ètic, ecològic, transformador, sostenible, solidari o just.

El consum responsable és una proposta que interpel·la les persones i la societat perquè adoptin hàbits de consum i estils de vida que contribueixin a millorar tant la qualitat de vida com el medi ambient, la justícia social i la democràcia, i a avançar, així, cap a una economia i una societat més justes i sostenibles. A diferència del model de consum tradicional, el consum responsable té en compte les repercussions col·lectives i integrals, indirectes i a mitjà i llarg termini del consum.

Objectius:

  • Promoure la transversalitat amb els altres departaments de l’Ajuntament per incorporar les polítiques i els serveis de consum en altres àmbits de gestió municipal.
  • Intensificar les relacions de col·laboració amb altres administracions.
  • Donar suport i assessorament a les entitats i als seus projectes en relació amb la protecció dels drets del consumidor i a altres iniciatives que impulsen formes de consum responsable i sostenible, sobirania alimentària i moneda social.
  • Impulsar el comerç i l’empresa locals promovent-ne el vincle amb el consum responsable.
  • Impulsar l’economia social i solidària reforçant-ne el vincle amb el consum responsable.
Reunió cooperativa