El desenvolupament econòmic local és el conjunt d’accions, polítiques i estratègies que promouen l’activitat econòmica orientada a solucionar les necessitats de les persones que viuen a Barcelona, amb perspectiva de distribució de riquesa, de gènere i intercultural i de sostenibilitat ambiental.

La nova estratègia de desenvolupament econòmic local posa al centre les necessitats de la població i la millora de la seva qualitat de vida, considera el territori de forma integral i contempla allò local com l’oportunitat d’impulsar estratègies concertades de dinamització econòmica entre els diferents agents del territori (públics, privats i comunitaris), amb una mirada intercultural i de gènere.

Objectius: 

 • Reimpulsar la indústria local en sectors d’ocupació de qualitat.
 • Fomentar el comerç de proximitat amb la professionalització del sector, prioritzant l’associacionisme i les fòrmules de cooperació comercial.
 • Promoure l’emprenedoria col·lectiva lligada a la innovació social transformadora.
 • Impulsar la innovació tecnològica al servei de la transformació social i ambiental.
 • Descentralitzar les polítiques de desenvolupament econòmic.
 • Convertir la ciutat en un referent mundial d’un nou model socioeconòmic sostenible.
 • Donar suport a un teixit productiu socialment compromès.

Accions:

 • Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte.
 • Pla de descentralització comercial i atenció a les zones de la ciutat amb més necessitat d’enfortir el seu comerç.
 • Estratègia metropolitana de promoció dels circuits curts de producció i consum.
 • Estratègia metropolitana de promoció econòmica.
Comerç de proximitat

Projectes estratègics

Descarregar PDF

Descarregar PDF

Descarregar PDF

Descarregar PDF