La Direcció de Relacions Internacionals, a través de la qual es canalitza la diplomàcia de ciutats, té com a objectiu coordinar i donar coherència i suport a l’activitat internacional de l’Ajuntament segons les prioritats d’actuació: justícia social i global, diversitat, equitat de gènere, sostenibilitat, democràcia participativa i economia plural.

Per reforçar la posició de Barcelona en un context de ciutats globals es treballa en dues grans línies d’actuació. D’una banda, promovent les relacions bilaterals i el treball conjunt amb les principals urbs del món, no només per intercanviar coneixement, sinó també per impulsar polítiques comunes. D’altra banda, reforçant i enfortint la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on Barcelona té representació, especialment les que tenen base a Barcelona. 

Igualment, la Direcció de Relacions Internacionals col·labora estretament amb universitats, centres educatius, centres de recerca, think tanks i altres institucions de la ciutat per contribuir a sensibilitzar i a formar una ciutadania compromesa, lliure, responsable i crítica, i per proveir recerca i coneixement sobre temàtiques prioritàries.

Europa de nit vista des de l'espai. Nasa Earth Observatory