L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres o d’altres persones per sobre del lucre.

Es tracta d’iniciatives independents respecte dels poders públics que actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i que són promotores de canvi social.

L’ESS és un àmbit divers configurat per activitats socioeconòmiques que beuen de la influència del moviment cooperatiu i comparteixen uns elements comuns de caràcter transformador: la gestió democràtica i participativa, la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Tal com recull l’estudi L’economia social i solidària a Barcelona (2016), a la ciutat hi ha 4.718 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. D’aquestes 4.718 iniciatives, 2.400 són entitats del tercer sector; 1.197, societats laborals; 861, cooperatives, i 260 són iniciatives d’economia comunitària.

Objectius:

  • Reforçar l’acompanyament a nous projectes i la formació específica continuada.
  • Millorar les opcions de finançament i impulsar el sistema de finances ètiques i crèdit cooperatiu.
  • Fomentar la comunicació per incrementar la visibilització de la realitat existent de l’ESS.
  • Fomentar la intercooperació socioempresarial, sociopolítica i sociocomunitària.
  • Facilitar recursos i infraestructures municipals per al  desenvolupament de l’ESS.
  • Fomentar la territorialització de l’ESS com a via de desenvolupament local integral.
  • Fomentar noves pràctiques d’economia comunitària i col·laborativa procomú.
Persona comprant a un mercat

Barcelona Cooperativa

L’economia social i solidària constitueix un model econòmic que cal impulsar i promoure a la ciutat. Per això, a Barcelona, li donem suport.

Barcelona Cooperativa neix per donar suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. Perquè fan possible la gestió democràtica i participativa en l’economia i l’empresa. Perquè són iniciatives pensades al servei de les persones. Perquè estan compromeses amb la comunitat i contribueixen a millorar la societat, ja que creen ocupació, presten serveis, estan vinculades al territori i col·laboren amb els moviments socials transformadors. Perquè a Barcelona volem ser una ciutat millor.