L'activitat econòmica i productiva de Barcelona diversifica la seva oferta amb sectors d'activitat estratègics, tant emergents com consolidats, que actuen com a veritables motors econòmics, d’innovació i generadors d’ocupació.

Barcelona ha sabut aprofitar l’oportunitat de l’última revolució tecnològica i impulsar amb èxit sectors emergents d’alt valor afegit, fomentant la col·laboració publicoprivada i els clústers empresarials. Com a porta del sud d’Europa i capital de l’àrea mediterrània, Barcelona és un pol d’atracció d'empreses estrangeres i s'està consolidant com un centre per a l'emprenedoria en l'àmbit tecnològic i digital.

Objectius:

 • Reimpulsar la indústria local en sectors d’ocupació de qualitat.
 • Descentralitzar les polítiques de desenvolupament econòmic.
 • Orientar el model econòmic cap a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
 • Impulsar la innovació tecnològica al servei de la transformació social i ambiental.
 • Donar suport a un teixit productiu socialment compromès i a una economia en xarxa que posi l’accent en la cooperació en lloc de la competició
 • Promocionar Barcelona com a entorn de negocis i inversions per atreure projectes i activitat generadora de riquesa i ocupació de qualitat. 

Accions:

 • Rellançar el projecte del 22@ a través de la Fundació BIT.
 • Potenciar una més gran participació de les pimes i de projectes d’economia social.
 • Desenvolupar la generació d’economies d’escala i clústers territorials a través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE)
 • Fomentar nous models de negoci, enfortint l’ecosistema emprenedor des del Servei d’acompanyament a la creació d’empreses 
 • Crear el Consell Assessor de Promoció de la Ciutat.
 • Crear un nou servei d’aterratge de talent internacional a través del Barcelona International Welcome Centre.
 • Organitzar l'agenda de fidelització del Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona.
 • Rehabilitar Ca l'Alié com a centre d’innovació urbana.
 • Desplegar una agenda forta d'actes econòmics internacionals per promocionar el teixit empresarial i emprenedor i captar activitat.
 • Acompanyar les diferents iniciatives empresarials, comercials i emprenedores que inicien l'activitat a la ciutat.
 • Facilitar la instal·lació d'empreses de nova creació a la ciutat, amb serveis de valor afegit, per donar suport al seu desenvolupament.
Vista de Barcelona