Les indústries creatives són l’espai central de la cultura on aterren progressivament totes aquelles manifestacions artístiques i creatives que dialoguen amb les noves tecnologies de manera proactiva fins al punt que s’hi acomoden i troben en elles un instrument automàtic de reproducció.

Les indústries creatives inclouen alhora els nous subsectors lligats a l’economia (programari, videocreació, R+D, etc.) i activitats amb arrels tradicionals manufactureres, com la impressió, la moda, la joieria, els instruments musicals i les joguines.

Definides d’aquesta manera, les indústries culturals i creatives configuren una part important del paisatge creatiu de la Barcelona actual. Són, a més a més, un àmbit cultural en constant creixement i un vector potent de creació de competitivitat, creació de riquesa i ocupació.

Barcelona és el pol central de les activitats creatives a Catalunya. La ciutat concentra un 49,5% dels llocs de treball del sector al país, 16,9 punts per sobre del pes ocupacional global de la ciutat, i representa un 48,1% de les empreses amb assalariats catalanes dedicades als sectors creatius.

En el segon trimestre del 2018 els sectors creatius generen el 12,6% dels llocs de treball de Barcelona. El pes relatiu del sector dins de l’ocupació a la ciutat ha crescut en prop de dos punts des del 2008, quan era del 10,8%. Pel que fa al teixit empresarial creatiu, representa el 12,2% del de Barcelona.

Els sectors creatius superen per primera vegada els 135.000 llocs de treball a Barcelona, després de crear-ne més de 30.000 en els últims 5 anys.

Objectius

 • Promoure la formació, la recerca, la investigació i el llançament de propostes empresarials al voltant de les indústries creatives.
 • Ampliar la influència i generar relacions sectorials amb tota mena d’entorns empresarials, digitals, logístics i financers dels quals depèn directament o indirectament el rol de les indústries creatives.
 • Desenvolupar un programa estable de manifestacions firals, esdeveniments econòmics (desfilades de moda, setmanes de restauració, etc.), concursos d’idees per a la captació d’inversors, etc. que tinguin lloc al mateix DHUB o a altres espais de la ciutat associats al seu projecte fundacional.
 • Desenvolupar una estratègia de promoció de ciutat encaminada a potenciar les indústries creatives i la seva internacionalització.
 • Desenvolupar un programa sociocultural a partir d’exposicions, mostres i activitats divulgatives.
 • Promoure la influencia col·lectiva (funció de lobby) en àmbits de decisió pública (legislació i fiscalitat, finançament públic, implicació institucional, etc.) i gestió col·lectiva (drets, patents, propietat intel·lectual).
 • Potenciar les xarxes i els contactes entre agents creadors de coneixement, com les universitats i els centres de recerca i tecnològics i les empreses situades a diferents municipis de l’àmbit metropolità.

Accions

 • Desenvolupar el DHUB, com un espai que integri les diferents manifestacions del disseny i les indústries creatives per tal de facilitar el debat, la recerca i la presentació de nous projectes i continguts a escala local i internacional.
 • Crear el Clúster Barcelona Creativa integrat per les principals associacions representatives, empreses i personalitats del món del disseny i la indústria creativa barcelonina.
 • Establir convenis amb escoles i universitats especialitzades per tal de crear programes de treball conjunt, polítiques de beques, projectes de start-ups i estratègies eficients de promoció del nou talent.
 • Tenir presència en fires i mercats internacionals en el àmbits de disseny i d’altres sectors de les indústries creatives.
 • Crear un programa cultural específic per al districte del Poblenou/22@ que permeti incrementar la vinculació afectiva entre la ciutadania de Barcelona i les empreses i residents del barri.
 • Dissenyar el pla 2030 per a Palo Alto, per tal d’incorporar aquest espai a les dinàmiques generals del sector.
 • Crear nous canals de comunicació i establir acords amb els existents que permetin donar a conèixer al ciutadà de Barcelona el potencial de la indústria creativa local.
 • Crear el Consell Metropolità de les Indústries Creatives.
Nois treballant amb un programa 3D