L’estacionament de vehicles professionals s’adapta a les necessitats de la ciutat

26/06/2020

S’amplia l’acord per cobrir les necessitats del sector professional de la ciutat pel que fa a l’estacionament. El Gremi Provincial del Comerç de Mobles de Barcelona i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques s’afegeixen al conveni signat al mes de maig amb el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, que amplia els terminis màxims d’estacionament permesos fins ara per a la càrrega i descàrrega i ofereix descomptes i bonificacions tant en l’estacionament a l’espai públic com a la xarxa de BSM.

Quant temps poden estacionar els vehicles agremiats?

La duració màxima de l’estacionament s’amplia dels 30 minuts actuals fins a les 2 hores en les franges compreses entre les 8.00 i les 10.00 hores i entre les 14.00 i les 20.00 hores.

A més, es poden obtenir fins a sis permisos especials al mes per poder aparcar durant un temps màxim de sis hores en la franja compresa entre les 14.00 i les 20.00 hores.

Targeta professional: més avantatges

Les persones titulars de la targeta professional poden utilitzar-la en la modalitat de prepagament a les places de l’àrea verda de la ciutat que no són exclusives per a residents, amb una tarifa que passa de 2,75 a 2,50 euros.

A la xarxa d’aparcaments gestionada per BSM s’aplicaran les mesures següents:

  • Descomptes del 25% en la modalitat d’estacionament per minuts.
  • Vals horaris amb descomptes de fins al 50%.
  • Targetes horàries de prepagament amb un 10% de descompte en el preu de l’estacionament.
  • Abonaments diürns amb descomptes del 10%.

Solucions per a la distribució urbana de mercaderies (DUM)

A Barcelona hi ha 9.575 places reglades de càrrega i descàrrega, que permeten:

  • Augmentar la rotació de les places i la disponibilitat per a més vehicles.
  • Adaptar millor els temps i horaris a les necessitats reals dels diferents professionals.
  • Reduir la indisciplina en l’estacionament.
  • Establir polítiques de mobilitat avançades i flexibles, que creïn un espai públic més sostenible i amb una convivència millor entre els diferents usos ciutadans i professionals.

Més informació