Posem l’accent en la lluita contra l’atur i la precarietat laboral, la millora de la qualitat de l’ocupació, la cohesió social i l’avenç cap a un nou model de desenvolupament més just i sostenible. La promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom, conjuntament amb l’acompanyament a les persones en els seus processos de millora de la seva ocupabilitat, de recerca de feina i d’adaptació contínua als canvis tecnològics i del mercat de treball.

Objectius

  • Impulsar l’Acord per a l’Ocupació de Qualitat a Barcelona, amb mesures en matèria d’igualtat, estabilitat i una qualitat més gran de l’ocupació en les noves formes de treball (economia de plataforma).
  • Prioritzar actuacions i recursos per a col·lectius en situació de vulnerabilitat o precarietat laboral.
  • Consolidar el Saló de l’Ocupació Juvenil i potenciar accions adreçades a l’ocupabilitat de joves.
  • Impulsar un pla d’impuls d’inserció sociolaboral a persones en situació administrativa irregular regularitzable.
  • Donar continuïtat al servei d’assessorament per a la inclusió de clàusules socials en la contractació municipal.

Accions

  • Dissenyar un nou model de servei integral d’ocupació a Barcelona (SIOB), un sistema d’informació i gestió de l’ocupació en el marc de la relació SOC-BASA
  • Col·laborar en la definició d’un pla de formació i ocupació de persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Impulsar el Programa BCN Integra, un acord intramunicipal, i amb el teixit social, per donar més coherència, complementarietat i força al conjunt d’accions ocupacionals de l’Ajuntament.
Persones treballant amb ordinadors