Des de la Primera Tinència d’Alcaldia s’impulsen les polítiques públiques que dinamitzen l’activitat econòmica de la ciutat.

En aquest apartat trobareu un recull i una valoració del comportament dels principals indicadors de conjuntura econòmica de Barcelona i del seu entorn metropolità. L’anàlisi del indicadors més vinculats a la dinamització econòmica de la ciutat ens faciliten una visió molt completa del comportament dels diferents sectors econòmics.      

Així mateix, es publiquen les darreres xifres relacionades amb l’ocupació laboral i l’atur especificats per grans sectors d’activitat econòmica, tipologies de contractació i altres indicadors que resumeixen la seva evolució mes a mes a la ciutat.

Portal de l'Àngel, Barcelona

L'economia a la ciutat de Barcelona