Prestar un servei millor a la ciutadania: aquest és el gran objectiu de qualsevol administració pública. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament de Barcelona està reforçant la seva plantilla. Es tracta de disposar d'un equip amb vigor, motivació, professionalitat i capacitat tècnica que estigui al costat dels i les barcelonines.

Per això, en aquest mandat s’està desplegant un pla de recursos humans.

Un dels elements clau és la millora de la qualitat de l’ocupació que genera la mateixa Administració municipal per incrementar els processos de formació i promoció interna, reduir la interinitat, fer créixer el personal fix i regular els llocs directius, a més de buscar mecanismes per augmentar la participació del personal municipal.

 

Dona treballant amb un ordinador