Aposta per un nou model de serveis funeraris

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir i reforçar els principis d’universalitat, qualitat i accessibilitat als serveis funeraris per part de tota la ciutadania. Això implica reduir el preu elevat d’aquests serveis que s’ofereixen a la ciutat, el més alt de tot l’Estat, així com posar fi a pràctiques que afavoreixen l’oligopoli.

En aquest context s’emmarquen iniciatives com el protocol de bones pràctiques d’informació sobre serveis funeraris als centres sanitaris, la modificació de les ordenances o l’impuls de campanyes informatives per fomentar la llibertat d’elecció i el dret a la informació. Un altre eix de treball és la regulació de l’accés als serveis gratuïts i bonificats perquè la manca de recursos no sigui un impediment per accedir a aquest servei essencial, d’interès general, garantint els principis d’universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets de les persones usuàries.

Imatge d'un cementiri amb un ram de flors en primer terme i uns nínxols al fons