La digitalització millora la vida de les ciutats, i Barcelona vol continuar sent referència global pel fet de promoure els interessos de la ciutadania i el retorn al públic. El pla “Barcelona, ciutat digital” estableix les línies perquè la ciutat esdevingui referent tecnològic amb un clar lideratge públic i ciutadà, vinculant la innovació amb valors com la justícia social i econòmica, la solidaritat, l'ètica i la igualtat de gènere.

El pla “Barcelona, ciutat digital” també defineix com la tecnologia i les dades ens poden ajudar a resoldre els reptes urbans, com ara l'accés a un habitatge assequible, la transició energètica i una planificació urbana participativa per avançar vers una ciutat sostenible i ecològica. Es va elaborar amb la participació de la ciutadania, les comunitats tecnològiques, els creadors, les empreses tecnològiques i els investigadors del món acadèmic, és a dir, amb els referents principals del nou ecosistema digital. 

Objectius:

 • Barcelona, ciutat oberta, equitativa, circular, democràtica i referent en política tecnològica per un clar lideratge públic i ciutadà.
 • Resoldre els reptes de la ciutat i de la ciutadania, com ara l'accés a un habitatge assequible, la transició energètica i una planificació urbana participativa per avançar vers una ciutat sostenible i ecològica a través d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per un govern més obert, com a eina per desenvolupar una economia més plural que fomenti la transformació social i ambiental.
 • Crear una visió nova i potent en la qual la tecnologia sigui un instrument per apoderar les persones i permetre'n la participació en la governança de la ciutat.  

Accions:

 • Transformació digital del sector públic per a un govern més obert i eficient.
 • Desenvolupament d'infraestructures digitals de ciutat per facilitar la resolució dels principals reptes urbans.
 • Desenvolupament del teixit socioeconòmic digital i de l’ecosistema d’innovació local, per a una innovació més oberta i col·laborativa i amb alt impacte social.
 • Democratització i socialització de les dades i l'ús d’aquestes com a bé comú digital per a un millor coneixement municipal i per desenvolupar polítiques públiques, alhora que es protegeixen els drets digitals dels ciutadans. 
 • Inversió en apoderament i capacitació digital per reduir l'escletxa digital social, de gènere, intergeneracional i territorial.
 • Foment de l'ús de la tecnologia per facilitar la democràcia participativa. 
Impressora 3D

Eixos de treball i objectius estratègics

Transformació digital

Utilitzar la tecnologia i les dades per oferir a la ciutadania uns serveis millors i més assequibles i aconseguir un govern més transparent, participatiu i eficaç.

 • Guiar la transformació i la innovació digital en el sector públic, establint estàndards basats en principis de codi obert i estàndards oberts i desenvolupats seguint metodologies àgils.
 • Assegurar que la ciutat disposa de les tecnologies digitals per facilitar l’abordatge dels seus principals reptes urbans: l’habitatge, l’atur, l’exclusió social, l’energia o la mobilitat.
 • Millorar els serveis (accés a l’habitatge, la salut, l’energia, la mobilitat, etc.) gràcies a un ús més democràtic i accessible de la tecnologia. 
 • Desenvolupar una infraestructura de dades de ciutat pública, oberta i distribuïda.

Innovació digital

Donar suport a l'emprenedoria i fomentar la inclusió en l'economia digital, apostar per la tecnologia digital per afrontar els reptes socials i promoure models d'economia circular.

 • Promoure i enfortir l’ecosistema i el teixit econòmic digital i innovador.
 • Reforçar la cooperació local per facilitar una economia plural, que inclogui economies col·laboratives i una transformació i retorn social: innovació social digital.
 • Facilitar l’accés de les pimes a la compra pública.
 • Fomentar la creació d’ocupació de qualitat.

Apoderament digital

Promoure una democràcia participativa i treure profit de la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania. Assegurar-se que els avenços en tecnologia digital protegeixen els drets digitals de la ciutadania i afavoreixen la igualtat de gènere i la inclusió social.​

 • Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital personalitzada per als diferents col·lectius (inclusiva, professionalitzadora, ocupacional, ciutadana, etc.).
 • Desenvolupar el talent per a la feina del futur, per a l’ocupació del segle XXI, fent servir també la tecnologia per crear un millor encaix de l’oferta i demanda laboral. 
 • Facilitar una democràcia activa i participativa fomentant l’intercanvi de talent de comunitats i àgores públiques.
 • Incrementar la sobirania digital de la ciutadania de Barcelona, augmentant-ne la consciència tecnològica i defensant-ne els drets i les llibertats digitals.

Barcelona, ciència i tecnologia digital 

Barcelona vol dur a terme una transició cap a la sobirania tecnològica que permeti al Govern municipal i a la ciutadania decidir quines són les seves prioritats, la direcció que volen prendre i l'ús ètic de les innovacions tecnològiques amb un impacte social clar i un retorn públic.

 

 
 

Webs relacionats