Les polítiques del temps i les polítiques d’economia de les cures tenen l’objectiu de millorar la vida diària de les persones, molt condicionada per la centralitat del mercat de treball en detriment d’altres espais de la vida personal, familiar, social i comunitària, i que reforça les desigualtats socials i de gènere.

L'Ajuntament de Barcelona entén la gestió del temps com un dret de la ciutadania i, per aquest motiu, promou canvis en l'organització social que tenen com a objectiu satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quotidiana. A través del nou Pacte del Temps se cerca el compromís de la ciutadania i del mateix Ajuntament per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a reduir les desigualtats socials, a millorar la qualitat de vida i a promoure una economia plural al servei de les persones.

En l’àmbit de l’economia de les cures, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit emprendre el camí cap a una organització més justa i sostenible de la cura a la ciutat, que doni visibilitat i valor a totes aquestes activitats, que combati les desigualtats socials que travessen actualment la seva provisió i que promogui la corresponsabilitat entre diferents actors socials en la seva gestió. Aquest impuls s'ha materialitzat en la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, que es va presentar al Plenari el 26 de maig de 2017, coliderada entre el Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum i la Regidoria de Feminismes i LGTBI.

Algunes accions ja són visibles a Barcelona: l’esmentada Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, o bé els horaris extensos en equipaments com les biblioteques o els poliesportius, serveis com els patis oberts o l'impuls d'infraestructures que afavoreixen el temps personal de diversos sectors de la població, com els camins escolars o el carril bici, entre d’altres.

En resum, a través d’aquest departament, l’Ajuntament es proposa cercar solucions que millorin la qualitat de vida de les persones i defineixin Barcelona com una ciutat socialment innovadora.

Persona gran i net passejant