Accés al servei

Els joves que participen d’aquest projecte venen derivats del Servei d’Orientació - Pla Jove del Consorci d’Educació de Barcelona i dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Inicialment (setembre de 2019), l’escola acollirà un total de trenta nois i noies. De manera esglaonada, l’alumnat s’anirà ampliant fins a un màxim de noranta (a partir de setembre de 2021).

Compartiu aquest contingut