Calendari escolar del curs 2022-2023: escoles bressol, Conservatori i escoles de música

Publicat el calendari escolar per l’alumnat matriculat el curs 2022-2023 als centres educatius adscrits a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Escola Bressol La Morera
30/06/2022 - 10:03 h

Publicat el calendari escolar per l’alumnat matriculat el curs 2022-2023 als centres educatius adscrits a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona -escoles bressol municipals, Conservatori municipal de música i escoles municipals-, i que inclou les dates d’inici i finalització del curs i els períodes de vacances escolars

Inici i finalització del curs

  • Escoles bressol municipals: del 12 de setembre de 2022 al 14 de juliol de 2023
  • Conservatori municipal de música de Barcelona: del 19 de setembre de 2022 al 20 de juny de 2023
  • Escoles municipals de música: del 19 de setembre al 20 de juny de 2023

Vacances escolars

Durant el curs escolar 2022-2023 tindran la consideració de període de vacances escolars:

  • Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023, ambdós inclosos.
Escola Municipal de Música