AGENTS PROMOTORS

 

L’Administració municipal, amb l’IMEB com a equip impulsor, i el Pla de Barris i districtes.

Amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) a través dels centres de Serveis Socials, i l’Agència de Salut Pública (ASPB) a través del programa “Salut als Barris”.

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), amb la seva expertesa i la seva tasca amb els moviments de lleure associatiu en l’àmbit de Barcelona, treballa per mantenir la coherència entre les línies de treball de les diverses federacions de lleure i el programa Baobab.

Les escoles i les AFA de cada barri són una peça clau per a la consecució dels objectius per vincular infants i adolescents als projectes existents d’educació en el lleure.

Entitats veïnals, col·lectius i equipaments de proximitat del territori que duen a terme accions de lleure educatiu.

Compartiu aquest contingut