Barcelona i el Turisme: demanem la paraula!

Col left

En col·laboració amb la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, aquest projecte iniciat el curs 2019-2020, porta als centres educatius la reflexió sobre un fenomen complex i global com el turisme, que és part fonamental de la vida quotidiana a la nostra ciutat.

Es proposa explorar l’entorn social, econòmic i històric del turisme a Barcelona, les seves dinàmiques i tendències i els reptes principals que cal afrontar per construir una ciutat amable per viure-hi i per visitar-la.

Aquest projecte planteja als nois i les noies l’oportunitat d’aportar la seva visió en aquest debat ciutadà.

Objectius

  • Reflexionar sobre el turisme com una realitat complexa i inherent al desenvolupament de les ciutats, abordant l’evolució històrica del fenomen, les diferents activitats que l’integren i les característiques que té a la ciutat de Barcelona.
  • Difondre la importància de vetllar per la sostenibilitat de l’activitat turística en tots els àmbits: social, econòmic i ambiental.
  • Promoure una actitud responsable dels alumnes quan fan turisme.
  • Cultivar una mirada crítica i reflexiva sobre el fenomen turístic, incidint en el seu potencial transformador en l’àmbit econòmic, social i cultural, i també en els múltiples efectes i en els reptes de gestió que planteja.
  • Facilitar als i les docents eines i recursos per explicar la realitat del turisme a la ciutat de Barcelona.

A qui s'adreça?

El projecte s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de Primària i d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics.

 

Etapa telemàtica del projecte des del 14 de març

Atès l’estat excepcional i seguint les indicacions de  les autoritats sanitàries, el projecte es continua executant amb activitats telemàtiques amb els diferents participants del projecte.

La crisis de la Covid-19, que ha provocat una aturada pràcticament total del turisme a nivell mundial, ens permet reflexionar sobre la forma en com volem reactivar-lo  reforçant els objectius de sostenibilitat social i ambiental, la seguretat sanitària, i les relacions de convivència.

La crisis del turisme generada a causa de la Covid-19 obre la possibilitat de repensar el turisme reforçant un model de visita a la ciutat que sigui compatible i enriquidor per als barcelonins i les barcelonines, donant més protagonisme a aquests darrers.

Si bé fa només uns mesos el turisme a Barcelona era un tema controvertit que generava un fort debat entre la ciutadania, avui es dona el consens d’agents turístics, sindicats i ciutadania per a una reactivació del turisme que en reforci la sostenibilitat, la seguretat, la resiliència i el valor afegit. En aquest moment es reclama que Barcelona orienti i consolidi l’economia del visitant de manera renovada i amb millors pràctiques per fer-la compatible amb la vida quotidiana dels residents i garantir un millor funcionament de la ciutat. I és en aquest moment de reflexió en què és necessària la participació de tothom, inclosos els nois i noies que com a part de la ciutadania han de tenir la possibilitat de dir la seva sobre el futur de la Barcelona turística del futur.

Les activitats previstes s’han adaptat per desenvolupar-les de manera telemàtica, durant els mesos de maig i juny amb tallers audiovisuals telemàtics. A l’apartat d’aquest web de “documents d’interès” es pot trobar el document BARCELONA A VISTA DE BALCÓ (Guia pedagògica per crear un documental col·laboratiu).         

Els tallers telemàtics tenen com a objectiu realitzar un retrat col·laboratiu de la ciutat de Barcelona des dels balcons i les finestres dels alumnes participants al programa. Donada la situació actual, el turisme local esdevindrà clau per la recuperació de la ciutat, i els infants poden participar d’aquest redescobriment de Barcelona.

L’objectiu és fer un documental col·laboratiu sobre com es veu la ciutat de Barcelona des de les cases dels nens i les nenes participants al projecte. Amb alumnat de tots els barris de la ciutat, que graven un petit curt sobre les vistes de casa seva, per aconseguir prop de mil punts de vista diferents.

​ 

 
Col right

Compartiu aquest contingut