Barcelona i el Turisme: demanem la paraula!

Col left

En col·laboració amb la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, aquest projecte iniciat el curs 2019-2020, porta als centres educatius la reflexió sobre un fenomen complex i global com el turisme, que és part fonamental de la vida quotidiana a la nostra ciutat. El curs 2020-2021 el programa Barcelona i el turisme: demanem la paraula! (amb tallers audiovisuals),  segueix aprofundint en aquesta reflexió. 

La crisis de la Covid-19, que ha provocat una aturada pràcticament total del turisme a nivell mundial, ens permet reflexionar sobre la forma en com volem reactivar-lo. Es reclama que Barcelona orienti i consolidi l’economia del visitant de manera renovada i amb millors pràctiques per fer-la compatible amb la vida quotidiana dels residents i garantir un millor funcionament de la ciutat. I és en aquesta etapa de reflexió en què és necessària la participació de tothom, inclosos els nois i noies que com a part de la ciutadania han de tenir la possibilitat de dir la seva sobre la Barcelona turística del futur.

Objectius

  • Reflexionar sobre el turisme com una realitat complexa i inherent al desenvolupament de les ciutats, abordant l’evolució històrica del fenomen, les diferents activitats que l’integren i les característiques que té a la ciutat de Barcelona.
  • Difondre la importància de vetllar per la sostenibilitat de l’activitat turística en tots els àmbits: social, econòmic i ambiental.
  • Promoure una actitud responsable dels alumnes quan fan turisme.
  • Cultivar una mirada crítica i reflexiva sobre el fenomen turístic, incidint en el seu potencial transformador en l’àmbit econòmic, social i cultural, i també en els múltiples efectes i en els reptes de gestió que planteja.
  • Facilitar als i les docents eines i recursos per explicar la realitat del turisme a la ciutat de Barcelona.

A qui s'adreça?

El projecte s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de Primària i d’ESO de centres educatius sostinguts amb fons públics.

Activitats

A través d’un conjunt d’activitats, que inclouen també tallers audiovisuals, es proposa a l’alumnat de cinquè de primària a quart d’ESO explorar l’entorn social, econòmic i històric del turisme a Barcelona, les seves dinàmiques i tendències i els reptes principals que cal afrontar per construir una ciutat amable per viure-hi i per visitar-la, i el nostre paper com a turistes responsables. 

Treball als centres 

Material didàctic a disposició del professorat i quadern de treball per als i les alumnes. A cada aula es desenvoluparan també dues sessions del taller audiovisual, amb tauletes digitals facilitades per l’organització del projecte, perquè l’alumnat, en grups reduïts, realitzi un curtmetratge d’entre 1 i 2 minuts sobre el tema treballat. 

Acte de cloenda 

S’organitzarà una sessió de cloenda del projecte en un espai emblemàtic de la ciutat, on l’alumnat participant presentarà les seves propostes i els treballs audiovisuals seleccionats. Els projectes i curtmetratges es difondran també al web d’educació: barcelona.cat/educacio

Històric

"Barcelona a vista de Balcó" és un retrat col·laboratiu de la ciutat de Barcelona des dels balcons i les finestres dels alumnes participants al programa Barcelona i el Turisme: demanem la paraula, que enguany ha hagut d'adaptar el seu enfoc davant l’excepcionalitat del confinament per la pandèmia de la COVID-19. Aquest retrat col·laboratiu mostra el punt de vista de l’alumnat sobre el seu barri i la ciutat de Barcelona, que ens ajudarà a tots el veïns i veïnes de la ciutat a descobrir-ne nous indrets gràcies a les diferents perspectives que ens ofereixen.

Col right

"Barcelona a vista de Balcó" és un retrat col·laboratiu de la ciutat de Barcelona des dels balcons i les finestres dels alumnes participants al programa Barcelona i el Turisme: demanem la paraula, que enguany ha hagut d'adaptar el seu enfoc davant l’excepcionalitat del confinament per la pandèmia de la COVID-19. Aquest retrat col·laboratiu mostra el punt de vista de l’alumnat sobre el seu barri i la ciutat de Barcelona, que ens ajudarà a tots el veïns i veïnes de la ciutat a descobrir-ne nous indrets gràcies a les diferents perspectives que ens ofereixen.

Compartiu aquest contingut