Biblioteca Artur Martorell

Col left

La biblioteca disposa d’un catàleg des d’on es pot consultar fàcilment el fons disponible i les novetats.

També es poden consultar i renovar els documents que es tenen en préstec, fer reserves o modificar les seves dades personals.
 

SERVEIS

La Biblioteca Artur Martorell posa a la vostra disposició una sèrie de serveis adreçats a la comunitat educativa per tal de donar resposta a les vostres necessitats d'informació:

Préstec

El servei de préstec és gratuït. Existeixen dos tipus de carnets:

  • Carnet personal Per fer ús del servei de préstec domiciliari, és necessari tenir el carnet de lector. Per obtenir-lo només cal portar el DNI o passaport original. Aquest carnet és personal i intransferible i la seva duració és il·limitada. El carnet és gratuït i només és vàlid per la Biblioteca Artur Martorell.
    Es poden treure fins a 7 documents en préstec per una durada de 15 dies. És possible demanar 2 pròrrogues del préstec de documents per 15 dies més. L'horari de préstec coincideix amb l'horari d'obertura del centre.
     
  • Carnet institucional Per fer aquest carnet s’ha de portar el full de sol·licitud omplert pel centre.
    Es poden treure fins a 25 documents en préstec per una durada de 30 dies. És possible demanar 2 pròrrogues del préstec de documents per 30 dies més.

Si us plau, sigueu respectuosos amb els terminis de devolució dels documents. Altres usuaris els poden necessitar. En cas de retard en la devolució d'un document, la biblioteca podrà excloure l'usuari del servei de préstec pel mateix temps que aquest hagi trigat a retornar-lo.

Servei de Referència

La biblioteca atén les vostres consultes puntuals referents al funcionament de la biblioteca, suport en la cerca d'informació, etc.

Assessorament

La Biblioteca fa assessoraments personalitzats a totes aquelles institucions escolars i/o educatives que ho sol·licitin

 

També et pot interessar

L'any 1953, l'Ajuntament de Barcelona acorda la creació de l'Institut Municipal d'Educació per tal d'agrupar tots els serveis administratius i educatius en un sol edifici. Es va nomenar director Artur Martorell i Bisbal, pedagog, funcionari municipal i col·laborador de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona dels anys trenta. L'edifici es trobava a la Plaça d'Espanya, núm. 4. En aquest context, neix la Biblioteca especialitzada en educació, que als anys vuitanta , amb l'arribada dels ajuntaments democràtics, adoptaria el nom del seu fundador.

L'any 1981, neix el Centre de Documentació Històrico-Pedagògic arran de l'exposició que l'Ajuntament de Barcelona va organitzar per commemorar el 50è aniversari de la inauguració d'onze grups escolars del Patronat Escolar de Barcelona. El centre es va emplaçar en uns espais del Centre Municipal Fonoaudiològic (actual CREDAC) de Montjuïc. El 1987, es trasllada a l'edifici de l'IME.

El mateix 1981, i arran de les conclusions de les Primeres Jornades Catalanes del Llibre per a Infants, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació del Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars, per tal de renovar i potenciar les biblioteques escolars com a pilars fonamentals del sistema educatiu, tant per a l'adquisició de l'hàbit lector dels i de les escolars, com per a recurs educatiu dels a mestres i professorat.

L'any 1989, amb l'enderroc de l'edifici del rellotge de la plaça d'Espanya, que ocupava l'Institut Municipal d'Educació, es van traslladar els tres centres (Biblioteca Artur Martorell, Centre de Documentació Històrico-Pedagògica i el Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars) a uns espais de la Zona Franca (Escola Bàrkeno). Aquest mateix any es presenta el Projecte de Sistema Documental de la Direcció de Serveis Pedagògics de l'IME, que integra els tres serveis de documentació en un centre únic.

L'any 1991 s'inaugura l'actual Centre de Documentació Artur Martorell, al nou emplaçament de l'Institut Municipal d'Educació, a la Plaça d'Espanya, núm. 5.

L'any 1999 en el marc de la Comissió de lectura pública de la ciutat s'encarrega a l'Institut Municipal d'Educació a través del CDAM la posada en marxa del Pla de Biblioteques escolars per a les escoles municipals.
L'any 2001 el fons del CDAM s'incorpora al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) amb la finalitat de col·laborar amb d'altres biblioteques en la compartició de recursos i fomentar al mateix temps la difusió del seu fons.

L'any 2007 es canvia el nom de CDAM pel de Biblioteca Artur Martorell, que és el nom que es va posar a la biblioteca el 1982, quan estava ubicada a la quarta planta de l'edifici on ara hi ha l'hotel Plaza, a la plaça Espanya. En aquesta nova etapa es pretén donar un impuls al foment de la lectura a través de la millora de les biblioteques escolars de la ciutat i promoure activitats de dinamització de la biblioteca Artur Martorell adreçades a tot el públic en general. 

Literatura infantil i juvenil: documentació sobre història, teoria i didàctica de la literatura infantil i juvenil, contes populars i tradicionals, faules i llegendes, literatura popular, contes actuals il·lustrats, llibres de gran format, llibres-joc, literatura infantil i juvenil, còmics, poesia infantil, teatre infantil i un important fons de llibres il·lustrats d'arreu del món.

Llibres de coneixements: D'acord amb la nostra missió que és promoure la millora de les biblioteques escolars, es disposa d'un fons de llibres de coneixements molt important per tal que el professorat tingui a l'abast els materials necessaris per l'aprenentatge de totes les matèries curriculars i fomentar la recerca per part de l'alumnat

Biblioteques escolars i foment de la lectura: tenint en compte la seva especialització la Biblioteca ha reunit un important fons sobre organització i gestió de Biblioteques escolars. Teoria i experiències educatives sobre el foment de la lectura en els infants i joves.

Educació: documentació sobre història de l'educació, organització escolar, desenvolupament curricular, didàctiques, pedagogia, psicologia de l'aprenentatge, psicopedagogia, sociologia de l'educació, llibres de text de totes les matèries i nivells.

Fons històric: Llibres de text de les èpoques següents: abans de la II República (anteriors a 1931), II República (1931-1939), època franquista fins l'aprovació de la Llei General d'Educació (1939-1970), Llei General d'Educació (1970-1991). Monografies d'història de l'educació, psicologia, pedagogia i didàctica. El fons històric es troba en una zona de reserva d'accés restringit.
 

Memòria Digital de Catalunya

La biblioteca Artur Martorell forma part de la Memòria Digital de Catalunya amb una col·lecció formada per 51 llibres digitalitzats sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l'Ajuntament de Barcelona durant el període del 1900 al 1933.

Es posa de manifest el compromís de l'Ajuntament per dignificar l'escola pública suplint l'acció de l'Estat. Aquests documents reflecteixen les accions més emblemàtiques de l'Ajuntament: les colònies escolars, banys de mar, jardins d'infants, les escoles a l'aire lliure i el Patronat Escolar.

Tant les escoles a l'aire lliure com les colònies escolars i els banys de mar contribuïen a millorar la salut física i psíquica dels infants que vivien en unes condicions de vida molt poc saludables. Alguns dels llibres que exemplifiquen aquesta tasca són: Escoles a l'aire lliure del parc de Montjuic; La Colònia escolar "Turissa"; Visita a les noves colònies escolars; Banys de mar per als alumnes; Institutions scolaires en plein air.

Així mateix a la col·lecció també es troba el llibre Les Construccions escolars de Barcelona de l'any 1922 en què hi trobem el primer plànol d'escoles i serveis educatius de la ciutat.

Podeu consultar els llibres a text complert aquí.

Bibliografies

La biblioteca elabora bibliografies, periòdicament, sobre temes actuals i d'interès, també d’altres relacionades amb els temes tractats a les activitats de promoció de la lectura que s'organitzen a la biblioteca. I algunes relacionades amb les exposicions de llibres que es fan a la biblioteca en motiu de dates assenyalades, esdeveniments, aniversaris.

Consultar Bibliografies

La Xarxa de biblioteques escolars està formada per 77 biblioteques escolars de la ciutat de Barcelona més la biblioteca Artur Martorell que fa de capçalera.

Objectius

Crear i consolidar un servei de biblioteques escolars per a tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona.
Fomentar la lectura entre els infants i joves a través de la tasca que desenvolupen les biblioteques escolars i la difusió activa dels llibres en el món infantil i juvenil.
Promoure l’obertura de les biblioteques escolars a les famílies i vincular-les amb les biblioteques públiques del territori.

Catàleg col·lectiu

La Xarxa de biblioteques escolars disposa d’un catàleg col·lectiu. Podeu accedir des d'aquí.

Col right

Horaris i serveis

Per a consultes i préstecs

- Per correu electrònic: bibliotecaarturmartorell@bcn.cat

- Per telèfon: 93 402 36 44 / 93 402 36 36

- Al despatx de la biblioteca: en horari de 9 a 14 h, els dimarts, dimecres i dijous, amb cita prèvia.

Recollida i retorn de documents

- A l’espai habilitat a l’entrada de l’IMEB: en horari de 7.30 a 19 h, de dilluns a divendres.   

- Al despatx de la biblioteca:  en horari de 9 a 14 h, els dimarts, dimecres i dijous, amb cita prèvia.

 

Catàleg en línia

Es pot consultar el fons de la Biblioteca Artur Martorell i altres informacions i serveis en aquest mateix espai web.

 

IMPORTANT: Temporalment, no està permès l'accés a la sala de la Biblioteca.

 

Documents d'interés

L'any 1953, l'Ajuntament de Barcelona acorda la creació de l'Institut Municipal d'Educació per tal d'agrupar tots els serveis administratius i educatius en un sol edifici. Es va nomenar director Artur Martorell i Bisbal, pedagog, funcionari municipal i col·laborador de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona dels anys trenta. L'edifici es trobava a la Plaça d'Espanya, núm. 4. En aquest context, neix la Biblioteca especialitzada en educació, que als anys vuitanta , amb l'arribada dels ajuntaments democràtics, adoptaria el nom del seu fundador.

L'any 1981, neix el Centre de Documentació Històrico-Pedagògic arran de l'exposició que l'Ajuntament de Barcelona va organitzar per commemorar el 50è aniversari de la inauguració d'onze grups escolars del Patronat Escolar de Barcelona. El centre es va emplaçar en uns espais del Centre Municipal Fonoaudiològic (actual CREDAC) de Montjuïc. El 1987, es trasllada a l'edifici de l'IME.

El mateix 1981, i arran de les conclusions de les Primeres Jornades Catalanes del Llibre per a Infants, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació del Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars, per tal de renovar i potenciar les biblioteques escolars com a pilars fonamentals del sistema educatiu, tant per a l'adquisició de l'hàbit lector dels i de les escolars, com per a recurs educatiu dels a mestres i professorat.

L'any 1989, amb l'enderroc de l'edifici del rellotge de la plaça d'Espanya, que ocupava l'Institut Municipal d'Educació, es van traslladar els tres centres (Biblioteca Artur Martorell, Centre de Documentació Històrico-Pedagògica i el Centre Documental del Mestre-Servei de Biblioteques Escolars) a uns espais de la Zona Franca (Escola Bàrkeno). Aquest mateix any es presenta el Projecte de Sistema Documental de la Direcció de Serveis Pedagògics de l'IME, que integra els tres serveis de documentació en un centre únic.

L'any 1991 s'inaugura l'actual Centre de Documentació Artur Martorell, al nou emplaçament de l'Institut Municipal d'Educació, a la Plaça d'Espanya, núm. 5.

L'any 1999 en el marc de la Comissió de lectura pública de la ciutat s'encarrega a l'Institut Municipal d'Educació a través del CDAM la posada en marxa del Pla de Biblioteques escolars per a les escoles municipals.
L'any 2001 el fons del CDAM s'incorpora al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) amb la finalitat de col·laborar amb d'altres biblioteques en la compartició de recursos i fomentar al mateix temps la difusió del seu fons.

L'any 2007 es canvia el nom de CDAM pel de Biblioteca Artur Martorell, que és el nom que es va posar a la biblioteca el 1982, quan estava ubicada a la quarta planta de l'edifici on ara hi ha l'hotel Plaza, a la plaça Espanya. En aquesta nova etapa es pretén donar un impuls al foment de la lectura a través de la millora de les biblioteques escolars de la ciutat i promoure activitats de dinamització de la biblioteca Artur Martorell adreçades a tot el públic en general. 

Literatura infantil i juvenil: documentació sobre història, teoria i didàctica de la literatura infantil i juvenil, contes populars i tradicionals, faules i llegendes, literatura popular, contes actuals il·lustrats, llibres de gran format, llibres-joc, literatura infantil i juvenil, còmics, poesia infantil, teatre infantil i un important fons de llibres il·lustrats d'arreu del món.

Llibres de coneixements: D'acord amb la nostra missió que és promoure la millora de les biblioteques escolars, es disposa d'un fons de llibres de coneixements molt important per tal que el professorat tingui a l'abast els materials necessaris per l'aprenentatge de totes les matèries curriculars i fomentar la recerca per part de l'alumnat

Biblioteques escolars i foment de la lectura: tenint en compte la seva especialització la Biblioteca ha reunit un important fons sobre organització i gestió de Biblioteques escolars. Teoria i experiències educatives sobre el foment de la lectura en els infants i joves.

Educació: documentació sobre història de l'educació, organització escolar, desenvolupament curricular, didàctiques, pedagogia, psicologia de l'aprenentatge, psicopedagogia, sociologia de l'educació, llibres de text de totes les matèries i nivells.

Fons històric: Llibres de text de les èpoques següents: abans de la II República (anteriors a 1931), II República (1931-1939), època franquista fins l'aprovació de la Llei General d'Educació (1939-1970), Llei General d'Educació (1970-1991). Monografies d'història de l'educació, psicologia, pedagogia i didàctica. El fons històric es troba en una zona de reserva d'accés restringit.
 

Memòria Digital de Catalunya

La biblioteca Artur Martorell forma part de la Memòria Digital de Catalunya amb una col·lecció formada per 51 llibres digitalitzats sobre la tasca pedagògica que va dur a terme l'Ajuntament de Barcelona durant el període del 1900 al 1933.

Es posa de manifest el compromís de l'Ajuntament per dignificar l'escola pública suplint l'acció de l'Estat. Aquests documents reflecteixen les accions més emblemàtiques de l'Ajuntament: les colònies escolars, banys de mar, jardins d'infants, les escoles a l'aire lliure i el Patronat Escolar.

Tant les escoles a l'aire lliure com les colònies escolars i els banys de mar contribuïen a millorar la salut física i psíquica dels infants que vivien en unes condicions de vida molt poc saludables. Alguns dels llibres que exemplifiquen aquesta tasca són: Escoles a l'aire lliure del parc de Montjuic; La Colònia escolar "Turissa"; Visita a les noves colònies escolars; Banys de mar per als alumnes; Institutions scolaires en plein air.

Així mateix a la col·lecció també es troba el llibre Les Construccions escolars de Barcelona de l'any 1922 en què hi trobem el primer plànol d'escoles i serveis educatius de la ciutat.

Podeu consultar els llibres a text complert aquí.

Bibliografies

La biblioteca elabora bibliografies, periòdicament, sobre temes actuals i d'interès, també d’altres relacionades amb els temes tractats a les activitats de promoció de la lectura que s'organitzen a la biblioteca. I algunes relacionades amb les exposicions de llibres que es fan a la biblioteca en motiu de dates assenyalades, esdeveniments, aniversaris.

Consultar Bibliografies

La Xarxa de biblioteques escolars està formada per 77 biblioteques escolars de la ciutat de Barcelona més la biblioteca Artur Martorell que fa de capçalera.

Objectius

Crear i consolidar un servei de biblioteques escolars per a tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona.
Fomentar la lectura entre els infants i joves a través de la tasca que desenvolupen les biblioteques escolars i la difusió activa dels llibres en el món infantil i juvenil.
Promoure l’obertura de les biblioteques escolars a les famílies i vincular-les amb les biblioteques públiques del territori.

Catàleg col·lectiu

La Xarxa de biblioteques escolars disposa d’un catàleg col·lectiu. Podeu accedir des d'aquí.

Compartiu aquest contingut